Hallitus, kokous 23.08.2021 10.21 Sähköinen

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 82 Valtuuston puheenjohtajiston vaali

4460/2021

Valmistelija

  • Vuokko Ylinen, hallintojohtaja, Vuokko.Ylinen@pshp.fi

Perustelut

Kuntalain 18 §:n ja 64 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on valittava samassa vaalitoimituksessa.

Valtuuston työjärjestyksen 1 §:n mukaan valtuustossa on kaksi (2) varapuheenjohtajaa.

 

 

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja, Tarmo.Martikainen@pshp.fi

Hallitus päättää

  • esittää valtuustolle, että valtuusto päättää suorittaa valtuuston puheenjohtajan ja kahden varapuheenjohtajan vaalin toimikaudekseen 2021 - 2022.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §).