Hallitus, kokous 24.01.2022 10.01 Sähköinen

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Tontin myynti Tekonivelsairaala Coxalle

401/2022

Valmistelija

  • Saara Vänskä, kiinteistöpäällikkö, Saara.Vanska@pshp.fi
  • Pasi Virtanen, talousjohtaja, Pasi.Virtanen@pshp.fi

Perustelut

Valtuusto on 14.12.2020 hyväksynyt, että vuonna 2020 todennäköisesti syntyvä alijäämä katetaan suunnitelmakaudella maanmyyntivoitoilla. Lisäksi valtuusto on 23.11.2021 päättänyt, että vuoden 2021 talousarvioon tehdään seuraavat muutokset: maanmyyntivoittoihin lisätään 10,7 miljoonaa euroa ns. Itäparkin alueen sekä Coxan ja Sydänkeskuksen tonttien myynneistä.

Tekonivelsairaala Coxan kanssa on neuvoteltu liitteenä oleva kauppakirjaluonnos (ei julkinen)

Kaupan kohteena on noin 3443 m2 suuruinen määräala tontista, jonka kiinteistötunnus on 837-132-881-49. Määräalan suuruus varmistuu lohkomistoimituksessa. Kauppahinta 1.275.250 euroa ei ole sidoksissa myytävän maa-alueen pinta-alaan vaan käytettyyn kerrosalaan. Newsecin 30.10.2020 päivätyssä arviokirjassa YSO-tontin markkina-arvo on 125 €/k-m2. Myytävällä määräalalla on käytettyä kerrosalaa 10 202 k-m2.

Kohdetta koskeva tonttijako on vireillä. Kaupan kohde lohkotaan omaksi määräalakseen ennen omistus- ja hallintaoikeuden siirtymistä. Kaupan kohteen tuleva kiinteistötunnus on 837-132-881-54.

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja, Tarmo.Martikainen@pshp.fi

Hallitus päättää esittää valtuustolle:

  • että valtuusto päättää myydä Tekonivesairaala Coxalle noin 3443 m2 suuruisen määräalan tontista, jonka kiinteistötunnus on 837-132-881-49 kauppahintaan 1.275.250 euroa liitteenä olevan kauppakirjan mukaisin ehdoin,
     
  • että sairaanhoitopiirin johtajalla on oikeus tehdä kauppakirjaan vähäisiä muutoksia.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §).