Hallitus, kokous 24.01.2022 10.01 Sähköinen

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Valtuuston 13.12.2021 päätösten täytäntöönpano

1509/2021

Valmistelija

  • Maria Toivakka, Lakimies, Maria.Toivakka@pshp.fi

Perustelut

Kuntalain 39 §:n mukaan hallitus vastaa valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Valtuuston kokouksen 13.12.2021 laadittu pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtävälle 16.12.2021.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja, Tarmo.Martikainen@pshp.fi

Hallitus päättää

  • todeta, että valtuuston kokouksessa 13.12.2021 tekemiä päätöksiä ei ole tehty virheellisessä järjestyksessä. Päätökset eivät mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi eivätkä ne ole muutoin lainvastaisia,
     
  • panna päätökset täytäntöön seuraavasti:

Kokouksen avaus. Merkitään.
40 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään.
41 § Nimenhuuto ja äänestysluettelon hyväksyminen. Merkitään.
41 § Pöytäkirjan tarkastajat. Merkitään.
43 § Ns. Itäparkin myynti Tampereen kaupungille 
Hallituksen päätösehdotus hyväksyttiin. Merkitään noudatettavaksi.
44 § Coxa Oy:lel asetettavat tavoitteet vuodelle 2022
Hallituksen päätösehdotus hyväksyttiin. Merkitään noudatettavaksi.
45 § Fimlab Laboratoriot Oy:lle asetettavat tavoitteet vuodelle 2022
Hallituksen päätösehdotus hyväksyttiin. Merkitään noudatettavaksi.
46 § Tays Sydänkeskus Oy:lle asetettavat tavoitteet vuodelle 2022
Hallituksen päätösehdotus hyväksyttiin. Merkitään noudatettavaksi.
47 § Tays Tukisäätiölle asetettavat tavoitteet vuodelle 2022
Hallituksen päätösehdotus hyväksyttiin. Merkitään noudatettavaksi.
48 § Tays Kehitysyhtiö Oy:lle asetettavat tavoitteet vuodelle 2022
Hallituksen päätösehdotus hyväksyttiin. Merkitään noudatettavaksi.
49 § Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitokselle asetettavat tavoitteet vuodelle 2022
Hallituksen päätösehdotus hyväksyttiin. Merkitään noudatettavaksi.
50 § Ensihoidon palvelutasopäätös vuodelle 2022
Hallituksen päätösehdotus hyväksyttiin. Lisäksi hyväksyttiin toivomusponsi. Merkitään noudatettavaksi.
51 § Vuoden 2022 talousarvio
Hallituksen päätösehdotus hyväksyttiin. Merkitään noudatettavaksi. Valtuutettu Mia Kinnari jätti päätöksestä eriävän mielipiteen.
52 § Sidonnaisuusilmoitukset
Merkittiin tiedoksi sidonnaisuusilmoitukst. Merkitään.
53 § Kokouksen päättäminen ja valitusosoituksen antaminen. Merkitään.
 

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §).