Hallitus, kokous 24.01.2022 10.01 Sähköinen

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Valtuuston kokouksen 21.2.2022 asialista

811/2019

Valmistelija

  • Maria Toivakka, Lakimies, Maria.Toivakka@pshp.fi

Perustelut

Valtuuston kokouksen 21.2.2022 asialistalla ovat seuraavat asiat:

  1. Tontin myynti Tekonivelsairaala Coxalle
  2. Tontin myynti Tays Sydänkeskus Oy:lle
  3. Pysyvien vastaavien ohje ja käyttösuunnitelma
  4. Taysin erva-alueen erikoissairaanhoidon järjestämissopimus 2022 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja, Tarmo.Martikainen@pshp.fi

Hallitus päättää

  • merkitä tiedoksi valtuuston kokouksen 21.2.2022 asialistan.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §).