Hallitus, kokous 24.02.2020 10.10 Tammerkoski

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Hallituksen jäsenen ja varajäsenen vaihtuminen

839/2020

Valmistelija

 • Vuokko Ylinen, hallintojohtaja, Vuokko.Ylinen@pshp.fi

Perustelut

Sairaanhoitopiirin hallituksen kokoonpano kaudelle 2017 - 2021 on seuraava: 

Varsinainen jäsen
                    Varajäsen
Ilpo Sirniö (SDP), Tampere
                    Jaana Männikkö (SDP), Parkano
Leena Mankkinen (SDP), Ylöjärvi    
                    Raija Nurminen (SDP), Nokia
Esa Mikkola (SDP), Mänttä-Vilppula
                    Ashton Peasley (SDP), Sastamala
Leena Kostiainen (KOK), Tampere
                    Aleksi Jäntti (KOK), Tampere
Anneli Taina (KOK), Tampere
                    Mira Anttila (KOK), Tampere
Mauri Jussila (KOK); Kangasala
                    Pasi Viitasalo (KOK), Parkano
Olga Haapa-aho (VIHR), Tampere
                    Henri Backman (VIHR), Tampere
Leo Lähde (VIHR), Nokia
                    Sonja Koto (VIHR), Kangasala
Tuukka Liuha (KESK), Lempäälä
                    Reijo Koskela (KESK), Virrat
Sinikka Torkkola (VAS), Tampere
                   Vilho Ponkiniemi (VAS), Hämeenkyrö
Tarja Ahonen (SIN), Valkeakoski
                    Armi Kärki (PS), Pirkkala
Eeva Moilanen, yliopiston edustaja
                    Jari Laurikka, yliopiston edustaja
Seppo Parkkila, ylipiston edustaja
                     Marja Kaunonen, yliopiston edustaja

Hallituksen jäsen Olga Haapa-aho on sähköpostikirjeellään 12.2.2020 pyytänyt eroa hallituksen jäsenyydestä. Eroilmoitus on liitteenä.

Hallitukseen tulee valita Olga Haapa-ahon tilalle uusi jäsen.

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4a §:n mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee kunnanvaltuustoa lukuun ottamatta olla vähintään 40 % naisia ja vähintään 40 % miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä.

Koska hallituksen kokoonpano on 13 varsinaista jäsentä ja varajäsentä, tulee edellä mainitun tasa-arvolain kiintiöperiaatteen mukaan jäsenistä ja varajäsenistä olla vähintään kuusi naista ja miestä.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja, Tarmo.Martikainen@pshp.fi

Hallitus päättää esittää valtuustolle

 • että valtuusto päättää myöntää eron jäsen Olga Haapa-aholle hallituksen jäsenyydestä,
   
 • että valtuusto päättää valita hallitukseen sen jäljellä olevaksi toimikaudeksi jäsen Olga Haapa-ahon tilalle uuden jäsenen.

Kokouskäsittely
Merkittiin, että kuntayhtymän kirjaamoon oli saapunut ennen tämän asian käsittelyä hallituksen varajäsenen Henri Backmanin eroilmoitus. Eroilmoitus on liitteenä.

Esittelijän ehdotuksesta hallitus päätti yksimielisesti ottaa varajäsenen eroilmoituksen käsiteltäväksi.

Esittelijä lisäsi päätösehdotukseen seuraavaa: Hallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto päättää myöntää eron varajäsen Henri Backmanille hallituksen varajäsenyydesta ja, että valtuusto päättää valita hallitukseen sen jäljellä olevaksi toimikaudeksi varajäsen Henri Backmanin tilalle uuden varajäsenen.

Päätös

Hallitus päätti esittää valtuustolle

 • että valtuusto päättää myöntää eron jäsen Olga Haapa-aholle hallituksen jäsenyydestä,
   
 • että valtuusto päättää valita hallitukseen sen jäljellä olevaksi toimikaudeksi jäsen Olga Haapa-ahon tilalle uuden jäsenen,
   
 • että valtuusto päättää myöntää eron varajäsen Henri Backmanille hallituksen varajäsenyydestä,
   
 • että valtuusto päättää valita hallitukseen sen jäljellä olevaksi toimikaudeksi varajäsen Henri Backmanin tilalle uuden varajäsenen