Hallitus, kokous 24.02.2020 10.10 Tammerkoski

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Toimielinten ja toimikuntien pöytäkirjat

Valmistelija

  • Vuokko Ylinen, hallintojohtaja, Vuokko.Ylinen@pshp.fi

Perustelut

Kuntalain 92 §:n nojalla kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja tai hallintosäännössä määrätty muu viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on kuntalain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen toimivaltaan ja jossa ao. viranomainen on tehnyt päätöksen.

Otto-oikeuden piirissä ovat siten kuntayhtymän yleiseen hallintoon ja talouteen liittyvät asiat. Otto-oikeuden piiriin eivät kuulu asiat, jotka on laissa säädetty nimetyn toimielimen tai viranomaisen ratkaistaviksi.

Sairaanhoitopiirin hallintosäännön 27 §:n mukaan asian ottamisesta hallituksen käsiteltäväksi voi päättää hallitus, hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen esittelijä.

Hallitus voi käyttää otto-oikeutta toimielimen tekemään päätökseen, kun pöytäkirja on tarkastettu ja viimeistään siinä ajassa, jossa oikaisuvaatimus päätöksestä olisi tehtävä. Oikaisuvaatimus toimielimen päätöksestä on tehtävä 14 päivän kuluessa pöytäkirjan asettamisesta nähtäville.

Hallitukselle voidaan informoida myös sellaisista toimielinten päätöksistä, jotka eivät kuulu otto-oikeuden piiriin. Otto-oikeusmenettely on osa sisäisen valvonnan prosessia. 

Hallituksen alaisten viranomaisten päätökset 9.8.2019 - 22.1.2020

Toimielinten pöytäkirjat ja osa toimikuntien pöytäkirjoista on katsottavissa intranetissä osoitteessa http://intra.sis.pshp.fi/poytakirjat ja internetissä osoitteessa https://www.tays.fi/poytakirjat.

Museotoimikunnan kokouksien 9.8. ja 25.11.2019 pöytäkirjat ovat saapuneet sairaanhoitopiirin kirjaamooon 11.2.2020.

Yhteistyötoimikunnan kokouksien 12.12.2019 ja 22.1.2020 pöytäkirjat ovat saapuneet sairaanhoitopiirin kirjaamoon 23.1. ja 11.2.2020.

Taysin erityisvastuualueen alueellisen eettisen toimikunnan kokouksen 14.1.2020 pöytäkirja on saapunut 11.2.2020 sairaanhoitopiirin kirjaamoon.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja, Tarmo.Martikainen@pshp.fi

Hallitus päättää

  • merkitä tiedoksi edellä esittelytekstissä mainitut toimikuntien pöytäkirjat.

Päätös

Hyväksyttiin.