Hallitus, kokous 24.05.2021 09.00 Sähköinen kokous

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 57 Pöytäkirjan tarkastajat

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja, Tarmo.Martikainen@pshp.fi

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Vuorossa: Tarja Ahonen ja Henri Backman.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Leena Mankkinen ja Henri Backman.  


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §).