Hallitus, kokous 24.06.2019 10.25 Tammerkoski

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 114 Toimielinten ja toimikuntien pöytäkirjat

Perustelut

Kuntalain 92 §:n nojalla kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja tai hallintosäännössä määrätty muu viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on kuntalain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen toimivaltaan ja jossa ao. viranomainen on tehnyt päätöksen.

Otto-oikeuden piirissä ovat siten kuntayhtymän yleiseen hallintoon ja talouteen liittyvät asiat. Otto-oikeuden piiriin eivät kuulu asiat, jotka on laissa säädetty nimetyn toimielimen tai viranomaisen ratkaistaviksi.

Sairaanhoitopiirin hallintosäännön 27 §:n mukaan asian ottamisesta hallituksen käsiteltäväksi voi päättää hallitus, hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen esittelijä.

Hallitus voi käyttää otto-oikeutta toimielimen tekemään päätökseen, kun pöytäkirja on tarkastettu ja viimeistään siinä ajassa, jossa oikaisuvaatimus päätöksestä olisi tehtävä. Oikaisuvaatimus toimielimen päätöksestä on tehtävä 14 päivän kuluessa pöytäkirjan asettamisesta nähtäville.

Hallitukselle voidaan informoida myös sellaisista toimielinten päätöksistä, jotka eivät kuulu otto-oikeuden piiriin. Otto-oikeusmenettely on osa sisäisen valvonnan prosessia. 

Hallituksen alaisten viranomaisten päätökset 22.3. - 17.5.2019

Toimielinten pöytäkirjat ja osa toimikuntien pöytäkirjoista on katsottavissa intranetissä osoitteessa http://intra.sis.pshp.fi/poytakirjat ja internetissä osoitteessa https://www.tays.fi/poytakirjat.

Työsuojelutoimikunnan kokouksien 22.3.2019  ja 26.4.2019  pöytäkirjat ovat olleet nähtävillä yleisessä tietoverkossa 2.4.2019 ja 7.5.2019.

Taysin erityisvastuualueen eettisen toimikunnan kokouksen 7.5.2019 pöytäkirja on saapunut sairaanhoitopiirin kirjaamoon 12.6.2019.

Yhteistyötoimikunnan kokouksen 17.5.2019 pöytäkirja on saapunut sairaanhoitopiirin kirjaamoon 11.6.2019

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Rauno Ihalainen, Sairaanhoitopiirin johtaja, Rauno.Ihalainen@pshp.fi

Hallitus päättää

  • merkitä tiedoksi edellä esittelytekstissä mainitut toimikuntien pöytäkirjat.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkittiin, että Mauri Jussila saapui kokoukseen klo 10.40 asian käsittelyn aikana.