Hallitus, kokous 25.10.2021 10.01 Sähköinen

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 126 Tytäryhtiöille, liikelaitokselle ja Tays tukisäätiölle asetettavat tavoitteet vuodelle 2022

5976/2021

Perustelut

Esittelijä poisti asian esityslistalta.

Päätösehdotus

.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §).