Hallitus, kokous 02.05.2022 10.00 Sähköinen

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 65 Oikaisuvaatimus hoitomaksupäätöksestä

5529/2022

Valmistelija

  • Vuokko Ylinen, hallintojohtaja, Vuokko.Ylinen@pshp.fi

Perustelut

Asian esittelyteksti on salassa pidettävässä liitteessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja, Tarmo.Martikainen@pshp.fi

Hallitus päättää

  • hylätä liitteenä olevan oikaisuvaatimuksen.

Päätös

Hyväksyttiin.