Hallitus, kokous 25.03.2019 10.15 Tammerkoski

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Kuntayhtymän edustajat Istekki Oy:n ja Tullinkulman Työterveys Oy:n hallituksissa 2019-2021

1495/2019

Valmistelija

  • Timo Tiainen, Konserniohjauksen päällikkö, Timo.Tiainen@pshp.fi

Perustelut

Pirkanmaan sairaahoitopiirin hallintosäännön 22 §:n mukaan hallituksen tehtävänä on päättää kuntayhtymän edustajien nimeämisestä sellaisten yhteisöjen, säätiöiden tai laitosten toimielimiin ja kokouksiin, joiden osalta päätöksentekoa ei ole siirretty johtokunnille. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallitus on kokouksessaan 23.1.2017 päättänyt jäsenten nimeämisestä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tytär- ja osakkuusyhtiöihin vuosille 2017 - 2021.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin luottamushenkilöt ovat tarkastelleet paikkajakoa kokonaisuutena ja esittäneet tarvittavien muutosten tekemistä. 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Rauno Ihalainen, Sairaanhoitopiirin johtaja, Rauno.Ihalainen@pshp.fi

Hallitus päättää

  • esittää yhtiökokousedustajalle, että Istekki Oy:n hallitukseen nimetään Kari Laihanen aiemmin nimetyn Harri Airaksisen tilalle,
     
  • esittää yhtiökokousedustajalle, että Tullinkulman Työterveys Oy:n :n hallitukseen nimetään [nimi] aiemmin nimetyn Katri Pihlajan tilalle. Nimi ilmoitetaan kokouksessa. 

Päätös

Hallitus päätti

  • esittää yhtiökokousedustajalle, että Istekki Oy:n hallitukseen nimetään Kari Laihanen aiemmin nimetyn Harri Airaksisen tilalle,
     
  • esittää yhtiökokousedustajalle, että Tullinkulman Työterveys Oy:n hallitukseen nimetään Armi Kärki aiemmin nimetyn Katri Pihlajan tilalle.

Kokouskäsittely

Puheenjohtajan ehdotuksesta hallitus päätti yksimielisesti nimetä Armi Kärjen Tullinkulman Työterveys Oy:n hallitukseen Katri Pihlajan tilalle.