Hallitus, kokous 25.03.2019 10.15 Tammerkoski

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus helmikuu 2019

264/2019

Valmistelija

  • Vuokko Ylinen, hallintojohtaja, Vuokko.Ylinen@pshp.fi

Perustelut

Sairaanhoitopiirin johtajan katsauksen kokoamisessa on siirrytty selainpohjaiseen käyttöön (Tableau). Uutta selainpohjaista katsausta esiteltiin hallituksen infossa 18.2.2019. Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus helmikuulta 2019 on luettavissa verkosta osoitteeesta: https://visuaalinenanalytiikka.istekkipalvelut.fi/t/PSHP_julkinen/views/Johtajankatsaus/JOHTAJANKATSAUS

Hallitus käsittelee sairaanhoitopiirin johtajan katsauksen esityslista-asiana kokouksessaan kuukausittain. Hallitus käsittelee välitilinpäätöksen kolmannesvuosittain (tammi-huhtikuu ja tammi-elokuu). Välitilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä johtajan katsausta ei esitellä erikseen. 

Välitilinpäätöksittäin raportoidaan lisäksi ensihoidon resurssimuutosten vaikutus palvelutasototeumaan. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Rauno Ihalainen, Sairaanhoitopiirin johtaja, Rauno.Ihalainen@pshp.fi

Hallitus päättää

  • merkitä tiedoksi sairaanhoitopiirin johtajan katsauksen helmikuulta 2019. 

Päätös

Hyväksyttiin.