Hallitus, kokous 25.03.2019 10.15 Tammerkoski

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Taysin erva-alueen eettinen toimikunta/varajäsenen vaihtuminen

1499/2019

Valmistelija

  • Vuokko Ylinen, hallintojohtaja, Vuokko.Ylinen@pshp.fi

Perustelut

Lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain 16 §:n mukaan sairaanhoitopiirillä, jonka alueella on lääkärikoulutusta antava yliopisto, tulee olla vähintään yksi eettinen toimikunta. Alueellisen eettisen toimikunnan tulee seurata, ohjata ja arvioida tutkimuseettisten kysymysten käsittelyä alueellaan. Eettisen toimikunnan asettaa sairaanhoitopiirin hallitus.

Alueelliseen eettiseen toimikuntaan sovelletaan mitä kuntalaissa säädetään toimikunnista. Eettisessä toimikunnassa on oltava puheenjohtaja ja vähintään kuusi muuta jäsentä, joista yksi toimii varapuheenjohtajana. Heillä tulee olla tarvittava määrä varajäseniä. Toimikunnassa on oltava edustettuna tutkimusetiikan, lääketieteen, terveys- tai hoitotieteen ja oikeustieteen asiantuntemus. Vähintään kahden jäsenen tulee olla maallikkojäseniä.

Varajäsen, dosentti Merja Viikki on pyytänyt eroa toimikunnan jäsenyydestä huhtikuusta 2019 alkaen. Toimikunnan puheenjohtaja, professori Matti Korppi esittää, että Merja Viikin tilalle toimikunnan varajäseneksi nimetään dosentti, Kaija Järventausta. Järventausta on antanut suostumuksena tehtävään.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Rauno Ihalainen, Sairaanhoitopiirin johtaja, Rauno.Ihalainen@pshp.fi

Hallitus päättää

  • myöntää eron Merja Viikille Taysin erva-alueen eettisen toimikunnan varajäsenyydestä,
     
  • nimetä dosentti Kaija Järventaustan Taysin erva-alueen eettisen toimikunnan varajäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Hyväksyttiin.