Hallitus, kokous 25.05.2020 10.14 Sähköinen kokous

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 81 Etiikan edistämisrahastosta myönnettävä palkinto vuonna 2020

2403/2020

Valmistelija

  • Vuokko Ylinen, hallintojohtaja, Vuokko.Ylinen@pshp.fi

Perustelut

Hoitoeettisen neuvottelukunnan sihteeri Heikki Oksa on neuvottelukunnan puolesta valmistellut sairaanhoitopiirin hallitukselle ehdotuksen etiikan palkinnon saajasta: 

"Pirkanmaan sairaanhoitopiirin valtuusto on 15.12.2002 perustanut Tampereen yliopistollisen sairaalan 40-vuotisjuhlakokouksen yhteydessä Pirkanmaan terveydenhuollon etiikan edistämisrahaston. Rahastosta palkitaan henkilöitä tai hankkeita, joiden voidaan katsoa edistäneen erityisesti eettisten näkökulmien esilletuomista Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella ja Pirkanmaan väestön terveydenhuollossa. Rahastosta myönnettävästä palkinnosta päättää Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallitus Pirkanmaan hoitoeettisen neuvottelukunnan esityksen perusteella. Palkinnon suuruus on 5 000 euroa. Palkinto on myönnetty vuosittain.

Ehdotuksia palkinnon saajaksi pyydettiin Aamulehdessä olleella ilmoituksella. Ehdotukset pyydettiin jättämään 5.4.2020 mennessä. Asiasta informoitiin myös kirjeitse tai sähköpostilla terveydenhuoltoa lähellä olevia tahoja, organisaatioita sekä potilas- ja kansaterveysjärjestöjä.

Ehdotuksia palkinnon saajaksi saatiin yhteensä seitsemän (7), joissa ehdotettiin viittä (5) eri palkinnon saajaa (suluissa ehdottaja).

  • Pirkanmaan Muistiyhdistys ry/Ilo muistaa ja onnistua -toimintamalli (Marjut Takanen, vs. vanhus ja vammaispalvelujohtaja Akaan kaupunki)
  • Päihtyneiden toimintakeskus Huoltsu (Tampereen seudun Näkövammaiset ry, Markku Runti, vpj, VATENK, Sirpa Virtanen pj)
  • Tampereen Sisu ry:n rytmisen voimistelun ja telinevoimistelun erityisryhmät (Tampereen Kehitysvammaisten Tuki ry, Päivi Kaltio, tj)
  • Tays Kuulokeskus (Tampereen Kuuloyhdistys ry hallitus, Riitta Wilenius, pj)
  • Sairaalaklovnit (Tampereen Reumayhdistys ry, Satu Majlund, ts, Tampereen kaupungin vammaisneuvosto, Eveliina Kiema-Majanen yhdenvertaisuuskoordinaattori)

Hoitoeettinen neuvottelukunta päätti keskustelun jälkeen yksimielisesti esittää Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallitukselle, että palkinto myönnettäisiin Päihtyneiden päivätoimintakeskus Huoltsulle.

Päivätoimintakeskus Huoltsu on Tampereella toimiva matalan kynnyksen paikka päihteiden ongelmakäyttäjille. Huoltsussa voi ruokailla, peseytyä, vaihtaa vaatteita, saada terveysneuvontaa ja ohjausta terveydenhuoltoon tai sosiaalipalveluihin. Huoltsu tekee tiivistä yhteistyötä poliisin sekä päihde- ja mielenterveysjärjestöjen kanssa.

Huoltsuun tulevat kohdataan ihmisinä ilman vaatimuksia. Tervetulleita ovat olleet kaikki halukkaat yhteisöllisyyttä kaipaavat kuten mielenterveyspotilaat ja yksinäiset. Huoltsun tiloissa asunnottomat ovat voineet nukkua. Huoltsun toiminta on koettu voimaannuttavana ja itsetuntoa vahvistavana ja on mahdollistanut useassa tapauksessa kuntouttavan työtoiminnan, palkkatukityön ja jopa opiskelun aloittamisen."

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja, Tarmo.Martikainen@pshp.fi

Hallitus päättä

  • myöntää Pirkanmaan terveydenhuollon etiikan edistämisrahasosta 5 000 euron palkinnon päihtyneiden toimintakeskus Huoltsulle.

Päätös

Hyväksyttiin.