Hallitus, kokous 25.05.2020 10.14 Sähköinen kokous

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 80 Parhaiden vastuualuiden palkitseminen vuonna 2019

2402/2020

Valmistelija

 • Tiina Surakka, hallintoylihoitaja, Tiina.Surakka@pshp.fi

Perustelut

Sairaanhoitopiirissä on kehitetty palkitsemismenettelyjä sekä yksilö- että yhteisötasoilla johtamisessa onnistumiseen liittyen. Käytetyt menettelyt on linjattu sairaanhoitopiirin johtoryhmässä. Palkitseminen mahdollistuu sairaanhoitopiirissä käytössä olevan tasapainotetun mittariston avulla. Vuoden tulosyksikkö nimettiin ensimmäisen kerran Taysin viettäessä juhlavuottaan vuonna 2002, jolloin käytettiin perusteena toiminnan tulosta vuodelta 2001. Vuosittainen palkitseminen on perustunut edellisen vuoden arviointiin toiminnallisesta ja taloudellisesta tuloksesta niiltä osin, kuin yhteiset mittarit ovat olemassa.

Sairaanhoitopiirin toiminnallista ja taloudellista tulosta kuvaava tasapainotettu mittaristo on vuosien kehittämistyön tulos. Kaikista mittariston näkökulmista (johtaminen, asiakas, prosessi, henkilöstö ja uudistuminen sekä talous) ei ole käytettävissä yhteisiä mittareita potilashoidollisissa ja sisäisiä palveluja tuottavissa yksiköissä. Yhteisiä osioita on johtamisen näkökulmassa (johtaminen), prosessinäkökulmassa (turvallisuuskulttuuri), henkilöstö ja uudistuminen –näkökulmassa (kehityskeskustelut, täydennyskoulutus, mainemittari, sairauspoissaolopäivät ja lyhyet sairauspoissaolokerrat) sekä talousnäkökulmassa (palkkamenot ja tilikauden tulos).

Parhaan vastuualueen palkitseminen on käsitelty sairaanhoitopiirin johtoryhmässä 19.5.2020. Palkitsemisessa on tänä vuonna arvioitu valtuuston nähden sitovien mittareiden (palvelukokemus, hoidon saatavuus, hoitoon pääsy kiireellisessä hoidossa, kehityskeskustelut, palkkamenot ja tilikauden tulos) sekä muista mittareista johtamisen ja turvallisuuskulttuurin toteutumista. Kaikissa mittareissa on käytetty samaa painokerrointa. Asiakasosio on ollut jo useamman vuoden ajan käytössä arvioinnissa, vaikkakin mittarit ovat erilaisia potilashoidollisissa ja sisäisiä palveluja tuottavissa yksiköissä.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin johtoryhmän esitys on, että palkinnot jaetaan kahdessa eri ryhmässä:                                            

 • potilashoidolliset vastuualueet ja
 • sisäisten palveluiden vastuualueet.

Palkitsemisessa huomioidaan positiivisen kehityksen suunta edelliseen vuoteen verrattuna ja vastuualueiden henkilöstömäärä. Palkintosumma 5 000 euroa on sama molemmissa ryhmissä.

Paras hoidollinen vastuualue vuonna 2019 oli keuhko-, iho- ja allergiasairauksien vastuualue (toimialue 1) ja parhaat sisäisten palveluiden vastuualueet samalla kokonaistuloksella olivat tietohallinnon ja teknologian vastuualue (Palvelukeskus) sekä toimitilojen vastuualue (Palvelukeskus).

Edellä mainittujen vastuualueiden tulokset pisteinä ovat: 

 • Keuhko-, iho- ja allergiasairauksien vastuualue (muutoksen suunta + 1.0)
 • Tietohallinnon ja teknologian vastuualue (muutoksen suunta +1.0)
 • Toimitilojen vastuualue (muutoksen suunta + 1.0)

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja, Tarmo.Martikainen@pshp.fi

Hallitus päättää

 • palkita vuoden 2019 toiminnan perusteella parhaina vastuualueina keuhko-, iho- ja allergiasairauksien vastuualueen (toimialue 1), tietohallinnon ja teknologian vastuualueen (Palvelukeskus) sekä toimitilojen vastuualueen (Palvelukeskus),
   
 • myöntää keuhko, iho- ja allergiasairauksien vastuualueelle, tietohallinnon ja teknologian vastuualueelle sekä toimitilojen vastuualueelle kullekin 5 000 euroa.

Päätös

Hyväksyttiin.