Hallitus, kokous 26.10.2020 10.00 Sähköinen

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 139 Hallituksen ja valtuuston työskentelysuunnitelma 2021

4733/2020

Valmistelija

  • Vuokko Ylinen, hallintojohtaja, Vuokko.Ylinen@pshp.fi

Perustelut

Sairaanhoitopiirin hallitus pitää kokouksensa yleensä kerran kuukaudessa. Kokouspäivä on tavanomaisesti kunkin kuukauden kolmas tai neljäs maanantai. Kokouksen yhteydessä on info- ja keskustelutilaisuus ajankohtaisista aiheista. Kokoukset pidetään pääsääntöisesti etäkokouksina, mutta myös osallistuminen lähikokoukseen on mahdollista (ns. hybridi -kokous).

Hallituksella on  lisäksi keskimäärin joka toinen kuukausi suunnittelukokous. Suunnittelukokouksissa valmistellaan sairaanhoitopiirin uudistamisohjelmaan ja rakentamiseen liittyviä asioita. Suunnittelukokoukset pidetään pääsääntöisesti hybridi -kokouksina. Hallitus työskentelee lisäksi iltakouluissa ja seminaareissa ja nämä tilaisuudet pidetään etäkokouksina.

Valtuuston kokous pidetään  vuosittain säännönmukaisesti kaksi kertaa. Tarvittaessa pidetään ylimääräisiä kokouksia kevättalvella ja syksyllä. Valtuston kokoukset pidetään pääsääntöisesti hybridi -kokouksina. Valtuusto työskentelee tarvittaessa myös seminaareissa, jotka pidetään etäkokouksina.

Ehdotus hallituksen ja valtuuston työskentelysuunnitelmaksi  tammi-elokuulle 2021 on liitteenä. Ajakohdat ovat alustavia. Kokousaikojen mahdolliset muutokset ilmoitetaan kokouskutsussa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja, Tarmo.Martikainen@pshp.fi

Hallitus päättää

  • hyväksyä liitteenä olevan hallituksen ja valtuuston työskentelysuunnitelma tammi-elokuulle 2021.

Päätös

Hyväksyttiin.