Hallitus, kokous 26.10.2020 10.00 Sähköinen

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 136 Toiminta- ja talouskatsaus syyskuu 2020

2154/2020

Valmistelija

  • Pasi Virtanen, talousjohtaja, Pasi.Virtanen@pshp.fi

Perustelut

Hallitus käsittelee toiminta- ja talouskatsauksen esityslista-asiana kokouksessaan kuukausittain. Hallitus käsittelee välitilinpäätöksen kolmannesvuosittain (tammi-huhtikuu ja tammi-elokuu). Välitilinpäätöksittäin raportoidaan lisäksi ensihoidon resurssimuutosten vaikutus palvelutasototeumaan.

Toiminta- ja talouskatsaus syyskuu 2020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja, Tarmo.Martikainen@pshp.fi

Hallitus päättää

  • merkitä tiedoksi toiminta- ja talouskatsauksen syyskuulta 2020. 

Päätös

Hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Leo Lähde saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana klo 10.26