Hallitus, kokous 26.08.2019 10.10 Tammerkoski

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 125 Virkojen ja toimien kelpoisuusehtojen korjaus

273/2019

Valmistelija

  • Raija Ruoranen, HR-johtaja, Raija.Ruoranen@pshp.fi

Perustelut

Hallintosäännön 32 §:n mukaan viroissa ja toimissa vaadittavasta kelpoisuudesta pidetään erillistä luetteloa. Viran, johon valtuusto valitsee viranhaltijan, kelpoisuuden vahvistaa valtuusto. Hallitus päättää muiden virkojen ja toimien kelpoisuudet.

Liikelaitokseen on 1.1.2019 perustettu lääkitysturvallisuuskoordinaattorin toimi ja sen kelpoisuusehdoksi vahvistettiin laillistettu farmaseutti tai soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Kelpoisuusehto tulisi muuttaa laillistetuksi proviisoriksi, jotta tehtävän voi täyttää vakinaisesti.

Kelpoisuusehdon muutos on käsitelty sairaanhoitopiirin johtoryhmässä 12.8.2019.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Rauno Ihalainen, Sairaanhoitopiirin johtaja, Rauno.Ihalainen@pshp.fi

Hallitus päättää

  • vahvistaa lääkitysturvallisuuskoordinaattorin toimen kelpoisuusehdoksi laillistettu proviisori.

Päätös

Hyväksyttiin.