Hallitus, kokous 27.12.2022 13.03 Hybridi (Iso kokoushuone tai Teams)

§ 122 Toiminta- ja talouskatsaus marraskuu 2022

4011/2022

Valmistelija

  • Sonja Lohilahti, Laskentapäällikkö, Sonja.Lohilahti@pirha.fi
  • Mikko Hannola, vs. talousjohtaja, Mikko.Hannola@pirha.fi

Perustelut

Hallitus käsittelee toiminta- ja talouskatsauksen esityslista-asiana kokouksessaan kuukausittain ja välitilinpäätöksen kolmannesvuosittain (tammi-huhtikuulta ja tammi-elokuulta). Välitilinpäätöksittäin raportoidaan lisäksi ensihoidosta.

Toiminta- ja talouskatsaus tammi-marraskuulta 2022 löytyy alla olevasta linkistä.

Toiminta- ja talouskatsaus

Kuntalaskutettavia erikoissairaanhoidon avohoitotapahtumia oli tammi-marraskuussa 6 % vähemmän kuin vuonna 2021. Merkittävin lasku avohoitotapahtumissa oli toimialueella 1, infektiopolin koronasuoritteissa on huomattava lasku edellisvuoteen nähden. Lisäksi mm. huhtikuun lakon merkittävät vaikutukset näkyvät kumulatiivisissa suoritemäärissä. 

Erikoissairaanhoidon kysyntä oli tammi-marraskuussa 2 % viime vuoden tasoa alhaisempi. Kiireettömään hoitoon yli 6 kk odottaneiden määrä oli marraskuussa suuri etenkin toimialueella 5.

Leikkaustoimenpiteitä tehtiin tammi-marraskuussa 11 % edellisvuotta vähemmän. Toimintojen supistaminen lakkojen ja pandemian vuoksi sekä henkilöstövajeet ovat olleet syynä leikkaustoimenpiteiden merkittävään vähenemiseen. Erikoissairaanhoidon hoitopäivien määrä oli tammi-marraskuussa 4 % edellisvuotta alhaisempi ja hoitojaksot vähentyivät 10 %. Kehitysvammahuollossa avohoitotapahtumien määrä väheni 14 % ja hoitopäivät 7 %.

PSHP:n taseeseen on kertynyt katettavaa alijäämää yhteensä 7,9 milj. euroa. Tammi-marraskuun tietojen pohjalta vuoden 2022 ylijäämäksi ennustetaan 4,1 milj. euroa. Tällöin katettavaa vanhaa alijäämää jäisi edelleen 3,8 milj. euroa. Jäsen- ja ulkokuntamyyntien (sis. erityisvelvoitemaksut) ennustetaan jäävän talousarviosta yhteensä 24,5 milj. euroa. Myös toimintakulut alittuvat talousarvion 15,2 milj. eurolla.

Ennusteeseen on huomioitu vuodenvaihteessa maksettavat työaikasaldot, jotka ovat arviolta sivukuluineen 2,6 milj. euroa ja koronapotilaiden hoitoon liittyvän kertakorvauksen maksaminen sivukuluineen 0,6 milj. euroa. Lomapalkkavelan ennustetaan pienenevän sivukuluineen 2,6 milj. euroa. Ennusteeseen on huomioitu valtionapua 1,3 milj. euroa kansalliseen materiaalien varautumistason nostoon kriisitilanteisiin liittyen. Ennusteeseen sisältyy myös Mäntän ja Kaivannon käytöstä poistettujen rakennusten tasearvon alaskirjauksen myötä tulevat 1,6 milj. euron lisäpoistot.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juhani Sand, konsernipalvelujohtaja, juhani.sand@pirha.fi

Hallitus päättää

  • merkitä tiedoksi toiminta- ja talouskatsauksen marraskuulta 2022.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §).