Hallitus, kokous 27.04.2020 09.00 Sähköinen kokous

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 61 Kuntatodistusohjelman avaaminen Nordea Oyj:n kanssa

2071/2020

Valmistelija

  • Pasi Virtanen, talousjohtaja, Pasi.Virtanen@pshp.fi

Perustelut

Kuntatodistus on kunnan tai kuntayhtymän rahoituslaitoksen kautta rahamarkkinoille liikkeelle laskema lyhytaikainen velkasitoumus. Se on kuntasektorilla hyväksi koettu joustava väline maksuvalmiuden hoitoon ja kassanhallintaan. Kuntatodistusten käyttöönotto edellyttää kuntatodistusohjelman solmimista rahoituslaitoksen kanssa. Ohjelma on puitesopimus kuntatodistusten liikkeeseen laskemisesta. Sopimuksessa sovitaan toimintasäännöistä, asianosaisten välisistä suhteista, oikeuksista ja velvollisuuksista. Puitesopimuksesta ei aiheudu kuntayhtymälle kustannuksia eikä sille vaadita vakuutta. Rahoituskustannus määräytyy kuntatodistuksen liikkeeseen laskuhetken markkinakoron mukaan. Laina-aika on tyypillisesti kuukaudesta vuoteen.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirillä on tällä hetkellä kuntatodistusohjelma Kuntarahoituksen, Danske Bankin ja OP Yrityspankin kanssa. Sairaanhoitopiirin maksuvalmiuden varmistamiseksi on käyty neuvotteluja myös Nordea Bank Oyj:n kanssa vastaavan ohjelman avaamisesta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja, Tarmo.Martikainen@pshp.fi

 Hallitus päättää

  • että Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ottaa käyttöön kuntatodistusohjelman Nordea Bank Oyj:n kanssa,
     
  • että ohjelma on suuruudeltaan enintään 25 miljoonaa euroa,
     
  • valtuuttaa talousjohtajan hyväksymään ja allekirjoittamaan ohjelman avaamiseen ja käyttöön liittyvät asiakirjat sekä nostamaan ohjelmasta lyhytaikaista lainaa enintään 25 miljoonaa euroa.

Päätös

Hyväksyttiin.