Hallitus, kokous 27.04.2020 09.00 Sähköinen kokous

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 62 OP Yrityspankin kanssa tehdyn kuntatodistusohjelman korottaminen

2083/2020

Valmistelija

  • Pasi Virtanen, talousjohtaja, Pasi.Virtanen@pshp.fi

Perustelut

Kuntatodistus on kunnan tai kuntayhtymän rahoituslaitoksen kautta rahamarkkinoille liikkeelle laskema lyhytaikainen velkasitoumus. Se on kuntasektorilla hyväksi koettu joustava väline maksuvalmiuden hoitoon ja kassanhallintaan. Kuntatodistusten käyttöönotto edellyttää kuntatodistusohjelman solmimista rahoituslaitoksen kanssa. Ohjelma on puitesopimus kuntatodistusten liikkeeseen laskemisesta. Sopimuksessa sovitaan toimintasäännöistä, asianosaisten välisistä suhteista, oikeuksista ja velvollisuuksista. Puitesopimuksesta ei aiheudu kuntayhtymälle kustannuksia eikä sille vaadita vakuutta. Rahoituskustannus määräytyy kuntatodistuksen liikkeeseen laskuhetken markkinakoron mukaan. Laina-aika on tyypillisesti yhdestä kuukaudesta vuoteen.

Sairaanhoitopiirillä on kuntatodistusohjelmia useiden rahoituslaitosten kanssa. OP Yrityspankki Oyj:n kanssa nykyinen ohjelma on 15 miljoonan euron suuruinen. Koronaepidemian vuoksi ohjelmaa on syytä suurentaa mahdollisiin maksuvalmiusongelmiin varautuen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja, Tarmo.Martikainen@pshp.fi

Hallitus päättää

  • että Pirkanmaan sairaanhoitopiiri korottaa OP Yrityspankki Oyj:n kanssa sovittua kahdenvälistä kuntatodistusohjelman ohjelmakokoa 30 miljoonaan euroon,
     
  • valtuuttaa talousjohtajan hyväksymään ja allekirjoittamaan ohjelman laajentamiseen ja käyttöön liittyvät asiakirjat sekä nostamaan lyhytaikaista lainaa kuntatodistusohjelmasta enintään 30 miljoonaa euroa.

Päätös

Hyväksyttiin.