Hallitus, kokous 28.02.2022 10.00 Sähköinen

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Oikaisuvaatimus hallituksen päätöksestä koskien erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja kehitysvammahuollon asiakasmaksuja 1.2.2022 lukien

7904/2021

Perustelut

Esittelijä poisti asian esitylistalta.

Päätösehdotus

.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §).