Hallitus, kokous 28.02.2022 10.00 Sähköinen

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Tays Tukisäätiölle lahjoitetut alle 100 000€ testamenttilahjoitukset vuonna 2021

2471/2022

Valmistelija

  • Pasi Virtanen, talousjohtaja, Pasi.Virtanen@pshp.fi

Perustelut

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin valtuusto on perustanut 14.3.2016 (§ 2) Tampereen yliopistollisen sairaalan tukisäätiö sr:n. Tukisäätiö hallinnoi lahjoitus- ja testamenttivaroja keskitetysti sekä ohjaa lahjoitusvarat käytettäviksi lahjoittajien määräämiin tarkoituksiin.

Hallitus päätti 21.6.2016 (§ 185), että yli 100 000 euron arvoiset lahjoitukset käsittelee ja luovuttaa sairaanhoitopiirin hallitus Tampereen yliopistollisen sairaalan tukisäätiö sr:lle. Lisäksi hallitus valtuutti sairaanhoitopiirin talousjohtajan tai hänen määräämänsä edustamaan sairaanhoitopiiriä enintään 100 000 euron määräisten lahjoitusten vastaanottamisessa sekä muissa lahjoituksiin liittyvissä toimenpiteissä sekä edelleen luovuttamaan lahjoitukset Tampereen yliopistollisen sairaalan tukisäätiö sr:lle. Lisäksi hallitus edellytti, että hallitukselle tulee raportoida vuosittain myös vastaanotetuista enintään 100 000 euron lahjoituksista ja niiden käsittelystä.

Yhteenveto vuonna 2021 vastaanotetuista enintään 100 000 euron lahjoituksista jotka on siirretty Taysin Tukisäätiölle hallinnoitavaksi on liitteenä (salassa pidettävä).   

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja, Tarmo.Martikainen@pshp.fi

Hallitus päättää

  • merkitä tiedoksi vuonna 2021 vastaanotetut ja Tampereen yliopistollisen sairaalan tukisäätiö sr.lle siirretyt alle 100 000 euron lahjoitukset.

 

Päätös

Hallitus päätti

  • merkitä tiedoksi vuonna 2021 vastaanotetut ja Tampereen yliopistollisen sairaalan tukisäätiö sr.lle siirretyt alle 100 000 euron lahjoitukset.

Esteellisyys

  • Henri Backman, Leena Kostiainen, Pekka Järvinen, Harri Vuorenpää ja Juhani Sand ilmoittivat olevansa esteellisiä (HL 28 § 1 mom 5 kohta) ja poistuivat kokouksesta asian käsiittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Esteellisyydet todettiin.

Kokouskäsittely

Tuukka Liuha ja Anneli Taina esittivät, että tämän pykälän käsittelyä varten valitaan puheenjohtajaksi Leena Mankkinen. Liuhan ja Tainan esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Mankkinen ryhtyi johtamaan puhetta tämän pykälän käsittelyä varten. 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §).