Hallitus, kokous 28.02.2022 10.00 Sähköinen

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Ylisen vanhan sairaala-alueen myynti

287/2022

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Saara Vänskä, kiinteistöpäällikkö, Saara.Vanska@pshp.fi
Pasi Virtanen, talousjohtaja, Pasi.Virtanen@pshp.fi

Perustelut

Ylisen kuntoutuskeskuksen alue Ylöjärvellä on ollut tyhjillään vuodesta 2015 alkaen, kun toiminta siirtyi Nokian Pitkäniemeen. Aluetta on pyritty sen jälkeen myymään. Maa-alueen laajuus on noin 19 hehtaaria. Myynnissä ei ole toistaiseksi onnistuttu, koska osa rakennuksista on suojeltuja ja osa erittäin huonokuntoisia. Myös alueen nykyinen kaava on rajoittanut ostohalukkuutta. Alueen noin kahdestakymmenestä rakennuksesta pääosa on purkukuntoisia. Rakennusten purkukustannusten on arvioitu olevan vähintään 1,5 milj. euroa. Kohteen vuosittaiset ylläpitokustannukset ovat yli 100 000 euroa, vaikka kohde on pääosin kylmillään. Kohteessa on jatkuvaa ilkivaltaa, mikä lisää kustannuksia.

Sairaanhoitopiiri on saanut 3.1.2022 ostotarjouksen Lauri ja Elina Vähäjylkälta. Tarjous on hinnaltaan 80.000 euroa. Tarjouksen tekijät ovat tutustuneet alueeseen, ja ovat tietoisia sen kunnosta. Ostajat ovat valmiita ostamaan alueen ilman vaatimuksia.

Sairaanhoitopiiri on teettänyt alueesta kaksi ulkopuolisen arvioijan tekemää arviokirjaa. Toisen kiinteistöarvion mukaan kiinteistön markkina-arvo on -1,5 milj. euroa  ja toisen 150 000 euroa. Kiinteistöarvioiden yhteinen näkemys on, että kohdetta on erittäin vaikeaa saada kaupaksi, sillä potentiaalisia ostajia on erittäin vähän johtuen alueen kehittämisen riskeistä. 

Kaupasta on tehty kauppakirjaluonnos, joka on liitteenä (ei julkinen).

Hallintosäännön 22 § mukaan hallituksella on oikeus myydä kiinteätä omaisuutta 100.000 euroon asti.

Päätösehdotus

Esittelijä

Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja, Tarmo.Martikainen@pshp.fi

Hallitus päättää:

 • myydä Ylisten vanhan sairaala-alueen (SUOJALA 980-405-1-165) liitteenä olevan kauppakirjan mukaisin ehdoin 80.000 eurolla,
   
 • oikeuttaa sairaanhoitopiirin johtajan tekemmään tarvittaessa stilisitisiä muutoksia kauppakirjaan.

Päätös

Hallitus päätti

 • palauttaa asian uudelleen valmisteluun.

Kokouskäsittely

Tuukka Liuha esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun. Yrjö Schafeitel, Henri Backman, Leena Mankkinen ja Pasi Viitasalo kannattivat Liuhan esitystä. Puheenjohtaja tiedusteli hallitukselta Liuhan esityksen kannatusta asian palauttamiseksi uudelleen valmisteluun ja totesi, että hallitus on hyväksynyt yksimielisesti, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun.

Valmistelija

 • Saara Vänskä, kiinteistöpäällikkö, Saara.Vanska@pshp.fi
 • Pasi Virtanen, talousjohtaja, Pasi.Virtanen@pshp.fi

Perustelut

Hallitus päätti 24.1.2022 palauttaa asian uudelleen valmisteluun tarkoituksena järjestää alueen myynnistä tarjouskilpailu.

Tarjouskilpailussa ehtona oli täyttää kilpailutuksessa esillä olleen kauppakirjan ehdot, joissa mm. edellytetään sitoutumista alueen kehittämiseen viiden vuoden aikana kaupan syntymisen jälkeen. Ehdot täyttävistä tarjouksista hinnaltaan korkein tarjous voittaa.

Myynti-ilmoitus julkaistiin Aamulehdessä 30.1.2022. Sen lisäksi myynti-ilmoitusta on jaettu sosiaalisen median kanavissa. Myyntimateriaali kokonaisuudessaan on ollut nähtävillä  sairaanhoitopiirin internetsivuilla.

Alueesta järjestettiin julkinen näyttö 8.2.2022.

Määräpäivään 18.2.2022 mennessä alueesta annettiin kuusi tarjousta. Yhteenveto (avauspöytäkirja) tarjouksista on liitteenä.

Korkeimman tarjouksen 674.000 euroa antoi Arvorakentajat Oy perustettavan yhtiön lukuun. 

Laki hyvinvointialueen toimeenpanosta §:n 39 mukaan sairaanhoitopiiri ei voi päättää helmikuun 2022 jälkeen asioista, joilla olisi merkittäviä hyvinvointialuetta sitovia vaikutuksia. Tämä myyntipäätös ei aiheuta laissa tarkoitettuja merkittäviä sitovia vaikutuksia hyvinvointialueelle. Sen sijaan se vapauttaa hyvinvointialueen vuosittaisista noin 100.000 euron käyttökustannuksista. Siksi asiasta päättäminen kuuluu sairaanhoitopiirille.

Koska tarjous ylittää hinnaltaan hallituksen päätösvaltarajan 100.000 euroa, kuuluu asia valtuuston päätösvaltaan.

Luonnos kauppakirjasta on liitteenä. 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja, Tarmo.Martikainen@pshp.fi

Hallitus päättää esittää valtuustolle, että:

 • Ylöjärven Ylisen alueella sijaitseva vanha sairaala-alue (SUOJALA 980-405-1-165) myydään liitteenä olevan kauppakirjan mukaisin ehdoin 674.000 eurolla Arvorakentajat Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun,
   
 • oikeuttaa sairaanhoitopiirin johtajan tekemään tarvittaessa stilisitisiä muutoksia kauppakirjaan.

Päätös

Hallitus päätti

 • palauttaa asian uudelleen valmisteluun. 

Kokouskäsittely

Pekka Järvinen esitti että asia palautetaan uudelleen valmisteluun. Yrjö Schafeitel kannatti Järvisen esitystä. Puheenjohtaja tiedusteli hallitukselta, että voitaneeko Järvisen esitys asian palauttamiseksi uudelleen valmisteluun hyväksyä yksimielisesti. Seuraavaksi puheenjohtaja totesi, että asia voitaneen hyväksyä yksimielisesti.