Hallitus, kokous 28.09.2020 10.11 Hybridi

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 124 Tietohallintojohtajan virantäytön käynnistäminen

4269/2020

Valmistelija

  • Raija Ruoranen, HR-johtaja, Raija.Ruoranen@pshp.fi

Perustelut

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin yhtymähallinnon prosessien johtaviin viranhaltijoihin kuuluu tietohallintojohtajan virka (Hallintosääntö 11§ ja 13§). Tietohallintojohtaja johtaa sairaanhoitopiirin tietohallintoa. Tehtävä  sisältää tietohallinnon kehittämistä, tietoturvallisuuden, toimintojen ja palvelujen järjestämistä  sekä tietojärjestelmäarkkitehtuurin ja koko toimialaa tukevien digitaalisten palveluiden ja ratkaisujen kehittämisen. Tehtävässä korostuu myös alueellinen ja kansallinen yhteistyö erityisesti muiden sairaanhoitopiirien, kuntien  ja muiden sidosryhmien kanssa, kun tehdään koko toimialaa hyödyttäviä ICMT-päätöksiä.

Tietohallintojohtajan kelpoisuusehtona on  soveltuva yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto ja aikaisemmalla toiminnalla hankittu riittävä taito.

Tehtävän nykyinen hoitaja on irtisanoutunut virasta siten, että palvelussuhteen viimeinen päivä on 31.3.2021. Esitetään tietohallintojohtajan viran auki laittoa, jotta se voidaan täyttää 1.4.2021 alkaen. Viran täyttämisestä päättää hallitus (Hallintosääntö 34§).

Tehtävä avataan haettavaksi kolmen viikon hakuajalla. Koeajasta päättää hallitus.  

Tehtävässä sovelletaan kunnallista virka- ja työehtosopimusta.

Hakuilmoitus julkaistaan sairaanhoitopiiriin sähköisellä ilmoitustaululla, intra - ja internet - sivustolla sekä muulla hallituksen päättämällä tavalla.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja, Tarmo.Martikainen@pshp.fi

Hallitus päättää

  • avata tietohallintojohtajan viran haettavaksi siten, että virka on täytettävissä 1.4.2021 alkaen,
     
  • viran hakuilmoituksen julkaisukanavista.

 

Päätös

Hallitus päätti

  • avata tietohallintojohtajan viran haettavaksi siten, että virka on täytettävissä 1.4.2021 alkaen,
     
  • että tietohallintojohtajan viran hakuilmoitus julkaistaan sairaanhoitopiirin intra - ja internet - sivustolla, sekä työ- ja elinkeinotoimiston www-sivuilla sekä Aamulehdessä ja Helsingin Sanomissa.

 

 

Kokouskäsittely

Puheenjohtajan ehdotuksesta hallitus päätti yksimielisesti, että hakuilmoitus julkaistaan sairaanhoitopiirin intra - ja internet - sivustolla sekä työ- ja elinkeinotoimiston www-sivuilla sekä Aamulehdessä ja Helsingin Sanomissa.