Hallitus, kokous 29.03.2021 10.05 Sähköinen

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Sairaanhoitopiirin johtajan otto-oikeuden piirissä olevat päätöspöytäkirjat

Perustelut

Hallitus voi kuntalain perusteella ottaa sairaanhoitopiirin johtajan päätöksen hallituksen käsiteltäväksi.

Hallintosäännön 28 §:n mukaan hallituksen alaisen viranomaisen on ilmoitettava hallitukselle tekemistään otto-kelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita, joista hallitus on päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Hallitus on 16.9.2019 § 133 tarkistanut otto-oikeuden piirissä olevia asioita. Otto-oikeuden piiristä on poistettu KVTES:n soveltamista koskevat päätökset sekä vakituiseen työsuhteeseen ottamista koskevat päätökset, koska ne edellyttävät työntekijän ja työnantajan välistä työsopimuksen tekemistä. Lisäksi hallitus merkitsi tiedoksi, että se voi seurata viranhaltijoiden päätöksentekoa intran kautta.

Otto-oikeuden piiriin on jätetty seuraavat asiat:

  • Vakituiseen virkaan ottamista koskevat päätökset
  • Erva-yhteishankintapäätökset, joiden arvo ylittää EU-kynnysarvot
  • Hankintapäätökset, joiden kokonaiskustannusarvo on yli 100 000 euroa

Otto-oikeutta voidaan käyttää sen jälkeen, kun viranhaltija on allekirjoittanut päätöksen ja viimeistään oikaisuvaatimusajan aikana. Oikaisuvaatimusaika (14 pv) alkaa päätösten nähtävillä pidosta.

Sairaanhoitopiirin johtajan otto-oikeuden piirissä olevat päätöspöytäkirjat ajalta 2.-22.3.2021 on tallennettu Viksun sähköiselle kokousalustalle.

Sairaanhoitopiirin johtaja
Vakituiseen virkaan ottaminen:
659/2021 TA4 / ylihoitajan virka lasten- ja nuorisopsykiatrian vastuualueella, Riitta Vento

Sairaanhoitopiirin johtaja
Vakituiseen virkasuhteeseen ottaminen:
§ 39/2021 TA4 / ylihoitajan virka lasten- ja nuorisopsykiatrian vastuualueella, Riitta Vento , 15.03.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja, Tarmo.Martikainen@pshp.fi

Hallitus päättää

  • otetaanko otto-oikeuden piirissä olevia sairaanhoitopiirin johtajan päätöspöytäkirjoja ajalta 2.3.-22.3.2021 hallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

Hallitus päätti

  • että sairaanhoitopiirin johtajan otto-oikeuden piirissä olevia päätöspöytäkirjoja ajalta  2.3.-22.3.2021 ei oteta hallituksen käsiteltäväksi.