Hallitus, kokous 29.03.2021 10.05 Sähköinen

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Toiminta- ja talouskatsaus helmikuu 2021

1512/2021

Valmistelija

  • Sonja Lohilahti, Controller, Sonja.Lohilahti@pshp.fi
  • Pasi Virtanen, talousjohtaja, Pasi.Virtanen@pshp.fi

Perustelut

Hallitus käsittelee toiminta- ja talouskatsauksen esityslista-asiana kokouksessaan kuukausittain. Hallitus käsittelee välitilinpäätöksen kolmannesvuosittain (tammi-huhtikuu ja tammi-elokuu). Välitilinpäätöksittäin raportoidaan lisäksi ensihoidon resurssimuutosten vaikutus palvelutasototeumaan.

Toiminta- ja talouskatsaus helmikuu 2021

Katsaukseen on tehty paljon muutoksia liittyen sitovien tavoitteiden muuttumiseen. Uusina näkyminä mukaan on tuotu etävastaanottojen käyttö, kokonaistuottavuus ja työn tuottavuus. Myös DRG-pistekertymää raportoidaan kohdassa 8.3. Eri potilaiden määrä ja DRG-pistekertymä. Kiireettömään hoitoon odottaneiden potilaiden vertailutietona raportoidaan hoitoon pääsyn mediaani muista yo-sairaanhoitopiireistä. Hoitoon pääsyn mediaani tilastoidaan THL:ssä erikoisaloittain, joten vastuualueille vertailuksi muiden yo-piirien mediaanitieto on haettu vastuualueen merkittävimpien erikoisalojen kautta.

Palvelulaskutus on kasvanut edellisestä vuodesta 4 %. Jäsenkuntalaskutus kasvoi 2,3 %. Kuntamyyntien toteumassa toimi- ja vastuualueittain on huomioitava organisaatiomuutokset, esim. Hatanpäällä tehtävä toiminta myydään tänä vuonna toimialueiden 1-4 kautta kunnille.

Erikoissairaanhoidon kysyntä jatkaa laskuaan, tammi-helmikuussa kysyntä laski edellisestä vuodesta 9 %. Avohoitotapahtumia (+7 %) ja leikkaustoimenpiteitä (+11 %) on ollut viime vuotta enemmän. Laskutettavia hoitojaksoja ja hoitopäiviä on ollut 8 % vähemmän kun viime vuonna. Kehitysvammahuollon toiminta on ollut alhaisemmalla tasolla kuin tammi-helmikuussa 2020.

Alijäämää vuoden ensimmäisessä ennusteessa muodostui 7,9 milj. euroa. Jäsen- ja ulkokuntamyyntien ennustetaan alittavan talousarvion 6,7 milj. euroa. Valtion korona-tukea ennusteessa on huomioitu talousarvion mukaisen 12,4 milj. euron lisäksi 10 milj. euroa, joka on viime vuodelta saamatta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja, Tarmo.Martikainen@pshp.fi

Hallitus päättää

  • merkitä tiedoksi toiminta- ja talouskatsauksen helmikuulta 2021.

Päätös

Hyväksyttiin.