Hallitus, kokous 30.11.2020 09.01 Sähköinen

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 161 Pirkanmaan erikoissairaanhoidon strategian päivittäminen

5432/2020

Valmistelija

 • Vuokko Ylinen, hallintojohtaja, Vuokko.Ylinen@pshp.fi
 • Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja, Tarmo.Martikainen@pshp.fi

Perustelut

Vuoden 2020  aikana on valmisteltu Pirkanmaan erikoissairaanhoidon strategian kirkastamista.  Ulkoisessa toimintaympäristössä on tapahtumassa merkittäviä muutoksia. Sote -uudistuksessa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden  järjestämisvastuu on siirtymässä hyvinvointialueille vuoden 2023 alusta lukien. Toimintaympäristössä tapahtuu myös muita merkittäviä muutoksia, jotka liittyvät muun muassa  henkilökunnan saatavuuteen ja erikoissairaanhoidon palveluiden kysynnän kasvuun. On arvioitu, että vuoteen 2030 mennessä erikoislääkäreistä  50 % on eläköitymässä, hoitajapulan arvioidaan olevan 65 000 hoitajaa, ikääntyvien ihmisten palvelutarve lisääntyy 50 %, erikoissairaanhoidon tarve lisääntyy 19 % ja käytössä olevista tiloista 30 % tulee elinkaarensa päähän.

Valtuustoon nähden sitovia strategisia tavoitteita on konkretisoitu ja mittareita on  muutettu vastaamaan valittuja painopistealueita. Mittarit ovat luettavissa toiminta- ja taloussuunnitelma 2021-2023 asiakirjasta.

Tavoitetila on, että Tays on potilaiden valitsema, henkilökunnan arvostama, vaikuttavin ja digitaalisin yliopistosairaalaverkosto. Strategian toteutus tapahtuu koko Taysin tasoisissa hankkeissa, joita ovat uudistamisohjelma, digiohjelma ja sote -integraatio. Toimialuekohtaisia projekteja käynnistetään toimi- ja vastuualueiden tarpeiden ja näkemysten mukaisesti. Tavoitteiden saavuttamista seurataan mittareiden avulla toimialuekohtaisesti yhdessä talousarvion seurannan kanssa. 

Strategian valmistelusta on vastannut sairaanhoitopiirin johtoryhmä. Sairaanhoitopiirin hallitus on käsitellyt strategian valmistelua syksyn 2020 kuluessa useita kertoja. Sairaanhoitopiirin valtuustolle strategian painopisteiden valmistelua on esitelty valtuustoseminaareissa syksyllä 2020. 

Toimialueille on järjestetty strategiakeskusteluja skypen välityksellä. Joulukuun alussa 2020 strategiaa esitellään asiakasraadissa. Toimeenpanosuunnitelma -vaiheessa strategiasta keskustellaan edelleen henkilöstön kanssa. 

Taysin strategia 2025 on liitteenä. 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja, Tarmo.Martikainen@pshp.fi

Hallitus päättää

 • esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevan Taysin strategia 2025,
   
 • tarkastaa pykälän kokouksessa.

Päätös

Hallitus päätti

 • esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevan Taysin strategia 2025 kokouksessa tehdyin muutoksin,
   
 • tarkastaa pykälän kokouksessa.

Kokouskäsittely

Keskustelun kuluessa Seppo Parkkila teki strategiaan seuraavat muutosehdotukset:

Dia nro 7 Vaikuttavin
Ensimmäisen kappaleen toinen kohta kirjoitetaan muotoon "Potilaamme osallistuvat ja sitoutuvat vaikuttaviin hoitoihin ja hoitoprosesseihin." 

Dia nro 9 Yliopistosairaalaverkosto
Ensimmäisen kappaleen toinen kohta kirjoitetaan muotoon "Tutkimusrahoituksen hankimme pääosin kilpaillun rahoituksen ja aktiivisen varainhankinnan kautta".

Lisäksi Eeva Moilanen teki strategiaan seuraavan muutosehdotuksen:

Dia nro 11 Näissä Taysin on onnistuttava 2021
4. kohta kirjoitetaan muotoon  "4. Tays-konsernille, ml. yhtiöt rakentuu vahva asema hyvinvointialueella ja sote-uudistuksessa."  

Puheenjohtaja totesi, että edellä mainitut muutosehdotukset hyväksyttiin yksimielisesti.