Hallitus, kokous 30.03.2020 10.15 Skype-kokous

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Kuntarahoitus Oyj:n yhtiökokousedustajan nimeäminen

1549/2020

Valmistelija

  • Pasi Virtanen, talousjohtaja, Pasi.Virtanen@pshp.fi

Perustelut

Pirkanmaan sairaahoitopiirin hallintosäännön 22 §:n mukaan hallituksen tehtävänä on päättää kuntayhtymän edustajien nimeämisestä sellaisten yhteisöjen, säätiöiden tai laitosten toimielimiin ja kokouksiin, joiden osalta päätöksentekoa ei ole siirretty johtokunnille.

Kuntarahoitus Oyj on kuntien, Kevan ja valtion omistama rahoituslaitos, joka tarjoaa rahoituspalveluita kuntasektorille ja sosiaaliseen asuntotuotantoon. 

Talousjohtaja Pasi Virtanen on ollut Kuntarahoitus Oyj:n yhtikokousedustaja. Konserniryhmä esittää, että edustajaksi Kuntarahoitus Oyj:n yhtiökokoukseen nimetään konserniohjauksen päällikkö Timo Tiainen.
 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja, Tarmo.Martikainen@pshp.fi

Hallitus päättää

  • että Kuntarahoitus Oyj:n yhtiökokousedustajaksi nimetään konserniohjauksen päällikkö Timo Tiainen.
     

Päätös

Hyväksyttiin.


Merkittin, että Sinikka Torkkola oli poissa kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajan.

Merkittitin, että Eeva Moilanen poistui kokouksesta päätöksenteon jälkeen.