Hallitus, kokous 30.03.2020 10.15 Skype-kokous

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Virkojen ja toimien kelpoisuusehdot

273/2019

Valmistelija

  • Raija Ruoranen, HR-johtaja, Raija.Ruoranen@pshp.fi

Perustelut

Hallintosäännön 32 §:n mukaan viroissa ja toimissa vaadittavasta kelpoisuudesta pidetään erillistä luetteloa. Viran, johon valtuusto valitsee viranhaltijan, kelpoisuuden vahvistaa valtuusto. Hallitus päättää muiden virkojen ja toimien kelpoisuudet.

Vuosien 2020 – 2022 toiminta- ja taloussuunnitelma ja vuoden 2020 talousarvioesitys sisältävät uusia virkoja ja toimia, vakanssisiirtoja sekä virka- ja toimimuutoksia. Kelpoisuusluettelo tulee täydentää uusien nimikkeiden osalta. Kelpoisuusehdoista voidaan poistaa useita nimikkeitä rakenteellisten muutosten myötä.  Kelpoisuusehdot on käsitelty sairaanhoitopiirin johtoryhmässä 25.11.2019. Sen jälkeen on vielä selvitetty, voidaanko listalta poistaa jotakin nimikkeitä tai muuttaa uuteen muotoon.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja, Tarmo.Martikainen@pshp.fi

Hallitus päättää

  • vahvistaa liitteen mukaisesti virkojen ja toimien kelpoisuusehdot.

Kokouskäsittely
Leo Lähde esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun. Sinikka Torkkola, Tarja Ahonen; Henri Backman ja Eeva Moilanen kannattivat Lähteen muutosesitystä.

Tuukka Liuha esitti, että hallitus hyväksyy esittelijän pohjaehdotuksen mutta siihen lisätään seuraava ponsi: "Kelpoisuusvaatimusten uudistaminen tuodaan hallituksen käsittelyyn koronakriisin jälkeen". Anneli Taina kannatti Liuhan ehdotusta.

Leo Lähde peruutti muutosesityksensä.

Puheenjohtaja tiedusteli Liuhan ehdotuksen kannatusta ja totesi että se on hyväksytty yksimielisesti.

 

 

Päätös

Hallitus päätti

  • vahvistaa liitteen mukaisesti virkojen ja toimien kelpoisuusehdot,
     
  • että kelpoisuusvaatimusten uudistaminen tuodaan hallituksen käsittelyyn koronakriisin jälkeen.