Hallitus, kokous 03.05.2021 10.10 Sähköinen kokous

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 Toiminta- ja talouskatsaus maaliskuu 2021

1512/2021

Valmistelija

  • Sonja Lohilahti, Laskentapäällikkö, Sonja.Lohilahti@pshp.fi
  • Pasi Virtanen, talousjohtaja, Pasi.Virtanen@pshp.fi

Perustelut

Hallitus käsittelee toiminta- ja talouskatsauksen esityslista-asiana kokouksessaan kuukausittain. Hallitus käsittelee välitilinpäätöksen kolmannesvuosittain (tammi-huhtikuu ja tammi-elokuu). Välitilinpäätöksittäin raportoidaan lisäksi ensihoidon resurssimuutosten vaikutus palvelutasototeumaan.

Toiminta- ja talouskatsaus maaliskuu 2021

Erikoissairaanhoidon kysyntä laski 1 %, maaliskuun kysyntä oli kuitenkin edellistä maaliskuuta 17 % korkeampi. Avohoitotapahtumien määrä oli 13 % suurempi tammi-maaliskuussa. Tampereen kaupungilta siirtynyt avohoitotoiminta toimialueelle 5 vaikuttaa avohoitotapahtumien lisääntymiseen, mutta avohoitotoiminta on lisääntynyt myös muilla toimialueilla. Myös leikkaustoimenpiteiden määrä on kasvanut 16 % (1522 kpl) alkuvuonna. Hoitopäivien (-3 %) ja hoitojaksojen (-2 %) määrä on vähentynyt. Kehitysvammahuollossa toiminta on vähentynyt viime vuodesta (avohoitotapahtumat -1 %, hoitopäivät -6 %).

Kiireellisen hoidon alkamista yli 30 vrk odottaneiden määrä on alkuvuonna noussut edelliseen vuoteen verrattuna 90 % johtuen toimialueen 5 alkuvuoden hurjasta noususta. Ilman toimialuetta 5 kiireellisen hoidon alkamista yli 30 vrk odottaneiden määrä on vähentynyt 5 %. Hoitotakuurajan ylittäneitä potilaita oli maaliskuun lopussa 240.

Tammi-maaliskuussa kuntalaskutus kasvoi 7 % edelliseen vuoteen, josta jäsenkuntalaskutus 5,2 % ja ulkokuntien laskutus 17,3 %. VHV-potilaiden laskutus tammi-maaliskuussa oli 9,8 milj. euroa. VHV-potilaiden laskutus kasvoi 0,96 milj. euroa (11 %), josta Coxan osuus oli 0,8 milj. euroa. Muualla hoidettujen PSHP:n potilaiden laskutus tammi-helmikuussa oli 1,7 milj. euroa (+ 24 %).

Alijäämäennuste koko vuodelle on 1,97 milj. euroa. Henkilöstökulujen ennustetaan ylittävän talousarvion lähes 4 milj. eurolla. Palvelujen ostoissa ylitysennuste on 5,4 milj. euroa. Materiaaliostojen ennustetaan alittuvan 1,6 milj. eurolla. Kuntamyyntiennuste alittaa talousarvion, mutta muihin tuottoihin on ennustettu 8,8 milj. euron ylitys koronatukien vuoksi. Koronatukia on ennusteeseen arvioitu talousarviossa olevan 12,4 milj. euron lisäksi edelliseltä vuodelta saamatta olevia tukia noin 10 milj. euroa.

Sekä kokonaistuottavuus että työn tuottavuus ovat PSHP-tasolla parantuneet edellisestä vuodesta. Toimi- ja vastuualueilla on suuriakin eroja alkuvuoden tuottavuuskehityksessä verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan.

Toiminta- ja talouskatsausta tarkasteltaessa ja lukuja edelliseen vuoteen vertailtaessa täytyy huomioida vuoden 2020 maaliskuun poikkeama toiminnan ja talouden luvuissa koronaepidemian alkamisen vuoksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja, Tarmo.Martikainen@pshp.fi

Hallitus päättää

  • merkitä tiedoksi toiminta- ja talouskatsauksen maaliskuulta 2021.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §).