Hallitus, kokous 04.10.2021 10.15 Iso kokoushuone (Finn-Medi 5, 1.krs)

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 104 Hallituksen edustus Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen johtokunnassa

5592/2021

Valmistelija

  • Vuokko Ylinen, hallintojohtaja, Vuokko.Ylinen@pshp.fi

Perustelut

Hallintosäännön 89 §:n mukaan liikelaitoksen johtokunnan kokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen puheenjohtajalla, sairaanhoitopiirin johtajalla, johtajaylilääkärillä ja hoitotyön johtajalla 

Hallintosäännön 90 §:n mukaan hallitus voi määrätä muihin toimielimiin edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa. Edustajaksi voidaan määrätä myös hallituksen varajäsen tai sairaanhoitopiirin johtaja.

Hallitus voi määrätä edustajansa Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen johtokuntaan. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja, Tarmo.Martikainen@pshp.fi

Hallitus päättää

  • määrätä edustajansa Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen johtokuntaan.

Päätös

Hallitus päätti

  • jättää asian pöydälle.

Kokouskäsittely

Puheenjohtaja Leena Kostiainen esitti, että asia jätetään pöydälle. Puheenjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §).