Hallitus, kokous 04.10.2021 10.15 Iso kokoushuone (Finn-Medi 5, 1.krs)

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 106 Museotoimikunnan nimeäminen 2021-2022

5575/2021

Valmistelija

 • Vuokko Ylinen, hallintojohtaja, Vuokko.Ylinen@pshp.fi

Perustelut

Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä on vuodesta 2005 alkaen toiminut hallituksen toimikaudekseen asettama museotoimikunta.

Museotoimikunnan tehtävänä on museohankkeen suunnittelun ja toteutuksen käynnistäminen, vaihtuvien pienoisnäyttelyiden suunnittelu sekä museotoiminnan ylläpitäminen. Museotoimikunnalle osoitetaan vuosittaisessa talousarviossa määräraha toiminnan suunnittelua ja toteutusta varten.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja, Tarmo.Martikainen@pshp.fi

Hallitus päättää

 • asettaa Museotoimikunnan ja nimetä jäsenet toimikuntaan suostumuksensa mukaisesti toimikaudelle 2021-2022 seuraavasti:
   
  • Tarja Tammentie-Saren, ylihoitaja
  • Eeva Harju, ylihoitaja
  • Minna Lehikoinen, tuotantosihteeri 
  • Paula Nurmi, palvelukoordinaattori
  • Pirjo Pääkkönen, tutkimussihteeri 
  • Anu Salmela, tutkija (Pirkanmaan maakuntamuseo)
    
 • valita keskuudestaan museotoimikunnnan jäsenen, joka toimii myös toimikunnan puheenjohtajana,
   
 • todeta, että yhteistyötoimikunta nimeää henkilöstön edustajan toimikuntaan,
   
 • todeta, että toimikunta järjestää itse sihteeripalvelut
   

Päätös

Hallitus päätti

 • jättää asian pöydälle.

Kokouskäsittely

Puheenjohtaja Leena Kostiainen esitti, että asia jätetään pöydälle. Puheenjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §).