Hallitus, kokous 04.03.2019 11.38 Tammerkoski

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Taysin erityisvastuualueen tutkimustoimikunta, jäsenen vaihtuminen

1165/2019

Valmistelija

  • Kari-Matti Hiltunen, johtajaylilääkäri, Kari-Matti.Hiltunen@pshp.fi

Perustelut

Terveydenhuoltolain 61.3 §:n mukaan erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien kuntayhtymien on perustettava alueelleen yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen tutkimustoimikunta, jossa on monitieteinen edustus erityisvastuualueen terveydenhuollon toimintayksiköistä. 

Erityisvastuualueiden tutkimustoimikunnille myönnetään vuosittain valtion rahoitusta käytettäväksi yliopistotasoiseen terveyden tutkimukseen. Tutkimustoimikunnalle myönnetty osuus määräytyy sosiaali- ja terveysministeriön neljäksi vuodeksi kerrallaan tekemään päätökseen perustuen.

Erityisvastuualueen tutkimustoimikunta päättää alueellaan tutkimusrahan osoittamisesta asetuksen mukaisille terveydenhuollon organisaatioille hakemusten perusteella. Hakijana voi olla terveydenhuollon toimintayksikköä ylläpitävä kunta, kuntayhtymä, valtion mielisairaala tai sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella säädetty terveydenhuollon palvelujen tuottaja.

Kuntayhtymän hallitus on nimennyt 25.9.2017 (164 §) toimikuntaan toimikaudekseen 2017 - 2021 seuraavat jäsenet:

Sairaanhoitopiirit, 3 jäsentä

dosentti, johtajaylilääkäri, Kari-Matti Hiltunen, PSHP

professori, johtajaylilääkäri Hannu Puolijoki, EPSHP

apulaisylilääkäri Ville Hällberg, KHSHP

Tutkimusryhmät, 3 jäsentä

professori, ylilääkäri Timo Paavonen, Fimlab Laboratoriot Oy, TaU MET

professori, ylilääkäri Mika Kähönen TaU MET

professori, ylilääkäri Teuvo Tammela, TaU MET, PSHP

Tieteellinen asiantuntemus/monialaisuus, 6 jäsentä

dekaani, professori Tapio Visakorpi, TaU MET

apulaisprofessori, apulaisylilääkäri Hannele Laivuori, TaU MET, PSHP

professori Eija Paavilainen, TaU SOC

professori Anssi Auvinen, TaU SOC

professori, ylilääkäri Anja Tuulonen PSHP

prfessori, ylilääkäri Kaija Puura, TaU MET, PSHP

Pysyvä asiantuntija

dosentti, tiedekeskuksen johtaja Matti Salo, PSHP (30.10.2017 asti)

dosentti, tutkimusjohtaja Tarja Laitinen, PSHP (7.5.2018 alkaen)

Jäseneksi nimetty professori, ylilääkäri Anja Tuulonen on ilmoittanut eläkkeelle siirtyessään eroavansa samalla tutkimustoimikunnan jäsenyydestä. Tutkimustoimikunta on tiedustellut professori, ylilääkäri Sari-Leena Himaselta (TaY MET, PSHP) suostumusta tehtävään ja hän on antanut suostumuksensa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Rauno Ihalainen, sairaanhoitopiirin johtaja, Rauno.Ihalainen@pshp.fi

Hallitus päättää

  • myöntää eron professori, ylilääkäri Anja Tuuloselle Taysin erityisvastuualueen tutkimustoimikunnasta,
     
  • nimetä professori, ylilääkäri Sari-Leena Himasen jäseneksi Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen tutkimustoimikuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Hyväksyttiin.