Hallitus, kokous 04.05.2020 10.05 Sähköinen kokous

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 64 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja, Tarmo.Martikainen@pshp.fi

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus lakimies Maria Toivakalle.