Hallitus, kokous 04.05.2020 10.05 Sähköinen kokous

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 65 Pöytäkirjan tarkastajat

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja, Tarmo.Martikainen@pshp.fi

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Vuorossa: Ilpo Sirniö ja Anneli Taina.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ilpo Sirniö ja Anneli Taina.