Hallitus, kokous 05.12.2022 09.04 Hybridi (Tammerkoski ja Teams)

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 112 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juhani Sand, konsernipalvelujohtaja, vs. sairaanhoitopiirin johtaja, Juhani.Sand@pshp.fi

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Merkittiin, että kokouksen esittelijä vs. sairaanhoitopiirin johtaja oli poissa kokouksen alussa. Lisäksi merkittiin, että sairaanhoitopiirin johtajan I, II ja III varahenkilöt olivat estyneitä saapumaan kokoukseen. 

Merkittiin, että §:n 115 esittelijä, sairaanhoitopiirin johtajan IV varahenkilö vs. talousjohtaja Mikko Hannola, poisti §:n 115 esityslistalta.