Hallitus, kokous 06.04.2020 11.00 Skype-kokous

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Pöytäkirjan tarkastajat

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja, Tarmo.Martikainen@pshp.fi

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Vuorossa: Sinikka Torkkola ja Seppo Parkkila.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sinikka Torkkola ja Marja Kaunonen.