Hallitus, kokous 06.04.2020 11.00 Skype-kokous

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Riskisitoumuksen antaminen Tuomi Logistiikka Oy:lle

1837/2020

Valmistelija

  • Pasi Virtanen, talousjohtaja, Pasi.Virtanen@pshp.fi

Perustelut

Koronaepidemian aikana on hoito- ja suojatarvikkeiden saatavuus täysin keskeistä. Niiden kysyntä ympäri maailman on nyt erittäin suurta. Hankintoja joudutaan tekemään myös normaaliajan menettelyistä poikkeavilla tavoilla mm. ennakkomaksuja maksaen.

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri hoitaa hankintansa Tuomi Logistiikka Oy:n kautta. Nämä poikkeavat hankintatavat aiheuttavat Tuomi Logistiikalle riskejä, joiden suuruus on huomattava yhtiön liikevaihtoon suhteutettuna. Tuomi Logistiikka Oy on esittänyt, että Pirkanmaan sairaanhoitopiiri antaisi 3 miljoonan euron riskisitoumuksen siltä varalta, että hankintaprosessit eivät jostain syystä onnistuisikaan. Esitetty riskilimiitti kattaisi mahdolliset hankintoihin liittyvät laatu-, toimitusvarmuus- ja luottovahingot.

Tuomi Logistiikka hyväksyttää ko. hankinnat joko sairaanhoitopiirin johtajalla tai materiaalipäälliköllä ennen tilausta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja, Tarmo.Martikainen@pshp.fi

Hallitus päättää

  • myöntää Tuomi Logistiikka Oy:lle selostusosassa kuvatun 3 miljoonan euron riskilimiitin koronaepidemian aikaisten hoito- ja suojatarvikkeiden hankintoihin. Hankinnat tulee hyväksyttää ennen tilausta sairaanhoitopiirin johtajalla tai materiaalipäälliköllä.

Päätös

Hyväksyttiin.