Hallitus, kokous 06.05.2019 10.25 Tammerkoski

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 76 Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös kunnallisasiaa koskeva valituksen johdosta

2275/2019

Valmistelija

  • Vuokko Ylinen, hallintojohtaja, Vuokko.Ylinen@pshp.fi

Perustelut

Sairaanhoitopiirin johtaja on 5.10.2017 (§ 224) päättänyt kiinteistöjohtajan viransijaisesta ja toimitilat vastuualueen vastuualuejohtajan tehtävien hoitamisesta ajalle 1.11.2017 – 31.8.2018. 

Kiinteistöpäällikkö on tehnyt em. päätöksestä oikaisuvaatimuksen.  Oikaisuvaatimuksessa on esitetty myös kanteluluontoisia vaatimuksia.

Kuntayhtymän hallitus on 11.12.2017 (234) hylännyt oikaisuvaatimuksen ja merkinnyt tiedoksi kanteluluonteisia vaatimuksia koskevan vastauksen. Kiinteistöpäällikkö on tehnyt asiassa valituksen hallinto-oikeudelle.

Hämenlinnan hallinto-oikeus on 15.4.2019 antamassaan päätöksessä todennut, että se ei tutki vaatimuksia kuntalain noudattamiseen ja selvityksen antamiseen velvoittamisesta eikä yhteistoimintamenettelyjen periaatteiden vastaisuutta koskevaa valintaperustetta. Muilta osin hallinto-oikeus on hylännyt valituksen. Hallinto-oikeuden päätös ei ole lainvoimainen.

Kuntalain 142 §:n mukaan ilmoitus päätöksestä sekä päätös on julkaistu 29.4.2019 yleisessä tietoverkossa sairaanhoitopiirin verkkosivustolla viralliset ilmoitukset nimisellä sivulla. 

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Rauno Ihalainen, Sairaanhoitopiirin johtaja, Rauno.Ihalainen@pshp.fi

Hallitus päättää

  • merkitä tiedoksi Hämeenlinnna hallinto-oikeuden päätöksen.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §).