Hallitus, kokous 06.05.2019 10.25 Tammerkoski

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 64 Pöytäkirjan tarkastajat

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Rauno Ihalainen, Sairaanhoitopiirin johtaja, Rauno.Ihalainen@pshp.fi

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Vuorossa: Mauri Jussila ja Tuukka Liuha.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anneli Taina ja Tuukka Liuha.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §).