Hallitus, kokous 06.05.2019 10.25 Tammerkoski

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 69 Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus maaliskuu 2019

1764/2019

Valmistelija

  • Vuokko Ylinen, hallintojohtaja, Vuokko.Ylinen@pshp.fi

Perustelut

Sairaanhoitopiirin johtajan katsauksen kokoamisessa on siirrytty selainpohjaiseen käyttöön (Tableau). Uutta selainpohjaista katsausta esiteltiin hallituksen infossa 18.2.2019. Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus maaliskuulta 2019 on luettavissa verkosta osoitteeesta: https://visuaalinenanalytiikka.istekkipalvelut.fi/t/PSHP_julkinen/views/Johtajankatsaus/JOHTAJANKATSAUS

Hallitus käsittelee sairaanhoitopiirin johtajan katsauksen esityslista-asiana kokouksessaan kuukausittain. Hallitus käsittelee välitilinpäätöksen kolmannesvuosittain (tammi-huhtikuu ja tammi-elokuu). Välitilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä johtajan katsausta ei esitellä erikseen. 

Välitilinpäätöksittäin raportoidaan lisäksi ensihoidon resurssimuutosten vaikutus palvelutasototeumaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Rauno Ihalainen, Sairaanhoitopiirin johtaja, Rauno.Ihalainen@pshp.fi

Hallitus päättää

  • merkitä tiedoksi johtajan katsauksen maaliskuulta 2019.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §).