Hallitus, kokous 07.10.2019 10.03 Tammerkoski

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 145 Ratkaisuvalta / sairaanhoitopiirin johtajaa koskevat henkilöstöhallinnolliset asiat (jatkopykälä)

Valmistelija

 • Vuokko Ylinen, hallintojohtaja, Vuokko.Ylinen@pshp.fi

Perustelut

Jos toimivallasta henkilöstöasioissa ei ole määrätty laissa tai määrätty hallintosäännössä, toimivalta on hallituksella. Ratkaisuvalta sairaanhoitopiirin johtajaa koskevissa henkilöstöhallinnollisissa asioissa on hallituksella (hallintosääntö 22 §).

Tavanomaisten henkilöstöasioiden käsittelyn sujuvoittamiseksi esitetään, että hallituksen puheenjohtajalle siirretään toimivalta sairaanhoitopiirin johtajaa koskevissa KVTES:n mukaisissa henkilöstöasioissa. Johtajan palkantarkistuksesta ja muusta mahdollisesta palkitsemisesta päättää kuitenkin hallitus.

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Kari-Matti Hiltunen, johtajaylilääkäri, Kari-Matti.Hiltunen@pshp.fi

Hallitus päättää

 • siirtää hallituksen puheenjohtajalle toimivallan ratkaista sairaanhoitopiirin johtajaa koskevat KVTES:n mukaiset henkilöstöasiat,
   
 • todeta, että palkantarkistuksesta ja muusta mahdollisesta palkitsemisesta päättää kuitenkin hallitus.

  Kokouskäsittely
  Leo Lähde esitti, että sairaanhoitopiirin johtajaa koskevat KVTES:n mukaiset henkilöstöpäätökset tuodaan hallitukselle tiedoksi. Lähteen esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös

Hallitus päätti

 • siirtää hallituksen puheenjohtajalle toimivallan ratkaista sairaanhoitopiirin johtajaa koskevat KVTES:n mukaiset henkilöstöasiat,
   
 • todeta, että palkantarkistuksesta ja muusta mahdollisesta palkitsemisesta päättää kuitenkin hallitus,
   
 • että sairaanhoitopiirin johtajaa koskevat KVTES:n mukaiset henkilöstöpäätökset tuodaan hallitukselle tiedoksi.