Hallitus, kokous 07.10.2019 10.03 Tammerkoski

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 144 Sairaanhoitopiirin johtajan päätöspöytäkirjat

Valmistelija

 • Vuokko Ylinen, hallintojohtaja, Vuokko.Ylinen@pshp.fi

Perustelut

Hallitus voi kuntalain perusteella ottaa sairaanhoitopiirin johtajan päätöksen hallituksen käsiteltäväksi.

Hallintosäännön 28 §:n mukaan hallituksen alaisen viranomaisen on ilmoitettava hallitukselle tekemistään otto-kelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita, joista hallitus on päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Hallitus on 16.6.2014 § 118 päättänyt, että otto-oikeuden piirissä ovat seuraavat asiat:

 • Vakituiseen virkaan tai työsuhteeseen ottaminen, harkinnanvaraiset palkan tarkistuspäätökset, henkilökohtaisen lisän maksamispäätös sekä ulkomaan opinto-, seminaari- ja kongressimatkoja koskevat päätökset, joista ei aiheudu kustannuksia sairaanhoitopiirille,
 • Erva-yhteishankinnat, joiden arvo ylittää EU-kynnysarvot sekä muiden hankintojen osalta kokonaiskustannusarvoltaan yli 100 000 euron hankintapäätökset.  

Hallitus on 16.9.2019 § 133 tarkistanut otto-oikeuden piirissä olevia asioita. Otto-oikeuden piiristä on poistettu KVTES:n soveltamista koskevat päätökset sekä vakituiseen työsuhteeseen ottamista koskevat päätökset, koska ne edellyttävät työntekijän ja työnantajan välistä työsopimuksen tekemistä. Lisäksi hallitus merkitsi tiedoksi, että se voi seurata viranhaltijoiden päätöksentekoa intran kautta.

Otto-oikeuden piiriin on jätetty seuraavat asiat:

 • Vakituiseen virkaan ottamista koskevat päätökset
 • Erva-yhteishankintapäätökset, joiden arvo ylittää EU-kynnysarvot
 • Hankintapäätökset, joiden kokonaiskustannusarvo on yli 100 000 euroa

Otto-oikeutta voidaan käyttää sen jälkeen, kun viranhaltija on allekirjoittanut päätöksen ja viimeistään oikaisuvaatimusajan aikana. Oikaisuvaatimusaika (14 pv) alkaa päätösten nähtävillä pidosta.

Sairaanhoitopiirin johtajan otto-oikeuden piirissä olevat päätöspöytäkirjat ajalta 23. - 30.9.2019 on tallennettu halllituksen Y:verkkolevyasemalle. Edellä mainitulla ajanjaksolla käsitellään hallituksen 16.6.2014 ja   16.9.2019 päättämiä otto-oikeuden piirissä olevia päätöksiä.

Tiedoksi, että hallitukseen kokousessa 16.9.2019 käsiteltiin sairaanhoitopiirin johtajan otto-oikeuden piirissä olevat päätökset ajalta 20.8. - 9.9.2019. Ajalla 10. - 22.9.2019 sairaanhoitopiirin johtaja ei ole tehnyt otto-oikeuden piirissä olevia päätöksiä.

Sairaanhoitopiirin johtaja
Hankinta:
§ 152/2019 Magneettikuvauslaitteisto sädehoitoon 7637/HAN/19, 26.09.2019

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Kari-Matti Hiltunen, johtajaylilääkäri, Kari-Matti.Hiltunen@pshp.fi

Hallitus päättää

 • otetaanko otto-oikeuden piirissä olevia sairaanhoitopiirin johtajan päätöspöytäkirjoja ajalta 23. - 30.9.2019 hallituksen käsiteltäväksi,
   
 • todeta, että sairaanhoitopiirin johtaja ei ole tehnyt otto-oikeuden piirissä olevia päätöksiä ajalla 10. - 22.9.2019

Päätös

Hallitus päätti

 • että sairaanhoitopiirin johtajan otto-oikeuden piirissä olevia päätöspöytäkirjoja ajalta 23. - 30.9.2019 ei oteta hallituksen käsiteltäväksi,
   
 • todeta, että sairaanhoitopiirin johtaja ei ole tehnyt otto-oikeuden piirissä olevia päätöksiä ajalla 10. - 22.9.2019.