Hallitus, kokous 07.02.2022 11.05 Sähköinen

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 PSHP:n Tuloksellisuusohjelma 2022

1379/2022

Valmistelija

  • Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja, Tarmo.Martikainen@pshp.fi

Perustelut

Vuoden 2022 talousarvio on laadittu 10 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi jotta vuodelta 2020 syntynyt alijäämä saataisiin katetuksi. Tavoite on haastava, sillä koronapandemia jatkuu yhä, ja henkilöstöä on jouduttu siirtämään sen vuoksi uusiin tehtäviin ja elektiivistä toimintaa on jouduttu supistamaan. Mikäli alijäämää ei saada katettua kuluvan vuoden aikana, joutuvat jäsenkunnat kattamaan sen ennen kun hyvinvointialue aloittaa toimintansa.

Kuluvan vuoden talousarviossa on kuuden miljoonan euron tuottavuustavoite. Henkilöstön palkitsemiseen on talousarviossa varattu nyt 2 miljoonaa euroa. Samaan aikaan on huomattavia ongelmia ammattitaitoisen henkilöstön saatavuudessa ja pysyvyydessä. Sairaanhoitopiirissä onkin valmistelussa uusi henkilöstöohjelma, jolla tavoitellaan työtyytyväisyyden parantamista.

Nykyisessä sote-uudistuksessa ei ole ainakaan toistaiseksi huomioitu yliopistosairaaloiden erityisasemaa. Sen vuoksi mm. tutkimusrahoituksen tulevaisuus on ongelmissa. On olemassa riski, että valtion tutkimusrahoitus vähenisi jopa 50 %. 

Yllä mainituista syistä on valmisteltu tuloksellisuusohjelma, jolla pyritään huolehtimaan henkilöstön pysyvyydestä ja työhyvinvoinnista, tutkimusrahoituksen jatkuvuudesta ja taseessa olevan alijäämän kattamisesta omin toimin, jotta jäsenkunnat eivät joutuisi sitä kattamaan.

Ohjelman ideana on pyrkiä talousarviossa määriteltyä parempaan tulokseen. Talousarvion mukaisen 10,3 miljoonan euron ylijäämän ja todennäköisen (ennustetun) syntyvän ylijäämän erotusta vastaava summa jaettaisiin kolmeen osaan: 1/3 kohdennettaisiin henkilöstön palkitsemiseen ja hyvinvointiin, 1/3 kohdennettaisiin Tays Tukisäätiön kautta tutkimusrahoitukseen ja 1/3 palautettaisiin jäsenkunnille. Kohdennus tehtäisiin loka-marraskuun ennusteen perusteella valtuuston päättämänä talousarviomuutoksena joulukuussa 2022. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja, Tarmo.Martikainen@pshp.fi

Hallitus päättää esittää valtuustolle, että se tekisi periaatepäätöksen vuoden 2022 talousarvion mukaisen ylijäämän ja todennäköisen (ennustetun) syntyvän ylijäämän erotusta vastaavan summan kohdentamisesta seuraavasti:

  • 1/3 kohdennetaan henkilöstön palkitsemiseen ja hyvinvointiin
  • 1/3 annetaan Tays Tukisäätiölle tutkimusrahoituksen jatkuvuuden varmistamiseen
  • 1/3 palautetaan jäsenkunnille.

Hallitus päättää

  • tarkastaa pykälän kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Pykälä tarkastettiin kokouksessa.