Hallitus, kokous 07.09.2020 10.18 Hybridi

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 102 Yhtiökokousedustajan nimeäminen Suomen Keskinäinen Potilasvakuutusyhtiöön

3503/2020

Valmistelija

  • Timo Tiainen, Konserniohjauksen päällikkö, Timo.Tiainen@pshp.fi

Perustelut

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallintosäännön 22 §:n mukaan hallituksen tehtävänä on päättää kuntayhtymän edustajien nimeämisestä sellaisten yhteisöjen, säätiöiden tai laitosten toimielimiin ja kokouksiin, joiden osalta päätöksentekoa ei ole siirretty johtokunnille.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallitus on päätöksellään 30.3.2020 päättänyt perustaa Suomen Keskinäinen Potilasvakuutusyhtiön yhdessä muiden yliopistollisten sairaanhoitopiirien kuntayhtymien kanssa. Yhtiön toiminnan käynnistyessä se vastaa lakisääteisestä potilasvakuuttamisesta.

Konserniryhmä esittää, että edustajaksi Suomen Keskinäinen Potilasvakuutusyhtiön yhtiökokouksiin nimetään talousjohtaja Pasi Virtanen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja, Tarmo.Martikainen@pshp.fi

Hallitus päättää

  • että Suomen Keskinäinen Potilasvakuutusyhtiön yhtiökokousedustajaksi nimetään talousjohtaja Pasi Virtanen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Esteellisyys

  • Pasi Virtanen ilmoitti olevansa esteellinen asiassa (HL 28 § 1 mom 1  kohta) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Esteellisyys todettiin.