Hallitus, kokous 08.04.2019 08.30 Tammerkoski

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 52 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.