Hallitus, kokous 09.12.2019 08.35 Tammerkoski

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 174 Toimielinten ja toimikuntien pöytäkirjat

Valmistelija

  • Vuokko Ylinen, hallintojohtaja, Vuokko.Ylinen@pshp.fi

Perustelut

Kuntalain 92 §:n nojalla kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja tai hallintosäännössä määrätty muu viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on kuntalain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen toimivaltaan ja jossa ao. viranomainen on tehnyt päätöksen.

Otto-oikeuden piirissä ovat siten kuntayhtymän yleiseen hallintoon ja talouteen liittyvät asiat. Otto-oikeuden piiriin eivät kuulu asiat, jotka on laissa säädetty nimetyn toimielimen tai viranomaisen ratkaistaviksi.

Sairaanhoitopiirin hallintosäännön 27 §:n mukaan asian ottamisesta hallituksen käsiteltäväksi voi päättää hallitus, hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen esittelijä.

Hallitus voi käyttää otto-oikeutta toimielimen tekemään päätökseen, kun pöytäkirja on tarkastettu ja viimeistään siinä ajassa, jossa oikaisuvaatimus päätöksestä olisi tehtävä. Oikaisuvaatimus toimielimen päätöksestä on tehtävä 14 päivän kuluessa pöytäkirjan asettamisesta nähtäville.

Hallitukselle voidaan informoida myös sellaisista toimielinten päätöksistä, jotka eivät kuulu otto-oikeuden piiriin. Otto-oikeusmenettely on osa sisäisen valvonnan prosessia. 

Hallituksen alaisten viranomaisten päätökset 27.2. - 15.11.2019

Toimielinten pöytäkirjat ja osa toimikuntien pöytäkirjoista on katsottavissa intranetissä osoitteessa http://intra.sis.pshp.fi/poytakirjat ja internetissä osoitteessa https://www.tays.fi/poytakirjat.

Taysin erityisvastuualuen tutkimustoimikunnan kokouksen 27.2.2019 pöytäkirja on asetettu nähtäville 13.3.2019. Kokouksen 1.10.2019 pöytäkirja on asetettu nähtäville 16.10.2019.

Työsuojelutoimikunnan kokouksen 14.6.2019 pöytäkirja on asetettu nähtäville 25.6.2019. Kokouksen 25.10.2019 pöytäkirja on asetettu nähtäville 5.11.2019.

Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen johtokunnan kokouksen 23.9.2019 pöytäkirja on asetettu nähtäville 25.9.2019.

Yhteistyötoimikunnan kokouksen 15.11.2019 pöytäkirja on saapunut sairaanhoitopiirin kirjaamoon 27.11.2019.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja, Tarmo.Martikainen@pshp.fi

Hallitus päättää

  • merkitä tiedoksi edellä esittelytekstissä mainitut toimikuntien ja johtokunnan pöytäkirjat.

Päätös

Hyväksyttiin.