Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen johtokunta, kokous 11.02.2019 08.30 Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen hallinnon neuvotteluhuone

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen henkilökunnan lounasruokailu Finn-Medi ravintolassa (FM1), ravintola Ellipsissä (FM5) ja Cafe Olivessa

Perustelut

Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen henkilöstöllä on ollut mahdollisuus ruokailla  lounastuella ajalla 1.9.2011 - 31.12.2015 Finn-Medin ravintolassa (FM1) ja ravintola Ellipsissä (FM5)  sekä Cafe Olivessa 1.1. - 31.12.2015. Tarkoituksena oli ateriahinnoittelun yhtenäistäminen Taysin kampusalueella, sekä henkilöstön tasavertaisuus ja oikeudenmukaisuus lounasruokailussa riippumatta työpisteen sijainnista.

Lounasetu määräytyi kunkin vuoden verohallinnon ravintoetupäätöksen (lounaan verotusarvon) mukaisesti siten, että liikelaitos on maksanut lounasruokailusta aiheutuvan erotuksen.

Lounasetu on päättynyt liikelaitoksen Taysin kampusalueella 31.10.2015.

Liikelaitoksen henkilökunta on esittänyt toiveen, että lounasetu otettaisiin uudelleen käyttöön myös Taysin kampusalueella. Asiaa on käsitelty liikelaitoksen johtoryhmässä ja yhteistyöryhmässä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehmussaari, Vs. toimitusjohtaja, Kari.Lehmussaari@pshp.fi

Johtokunta päättää

  • valtuuttaa toimitusjohtajan valmistelemaan lounasedun käyttöönottoa ja tekemään tarvittavat sopimukset  Finn-Medin ravintolan (FM1), Ravintola Ellipsin (FM5) ja Cafe Oliven kanssa ajalle 25.2. - 31.12.2019.

Päätös

Hyväksyttiin.