Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen johtokunta, kokous 12.04.2021 08.36 Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen hallinnon neuvotteluhuone FM 5, 5 krs./ Tammerkoski-kokoustila FM 1, 1 krs./ Hybridi

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Vs. toimitusjohtajan varahenkilön ja johtavan ylilääkärin nimeäminen ajalle 1.7. – 31.12.2021 sekä vs. toimitusjohtajan sekä johtavan ylilääkärin varahenkilöt vuosilomien ja Korona-pandemian ajalle 1.7. - 31.12.2021

Perustelut

Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen toimitusjohtaja Jaakko Herralalle on myönnetty virkavapaa edelleen ajalle 1.7. – 31.12.2021. Tästä johtuen sairaanhoitopiirin johtaja on jatkanut 1.3.2021 vs. toimitusjohtaja Kari Lehmussaaren viran sijaisuutta ajalle 1.7. – 31.12.2021.

Johtosäännön mukaan johtokunnan tehtäviin ja ratkaisuvaltaan §:n 3 mukaan kuuluu päättää toimitusjohtajan varahenkilön ja liikelaitoksen johtavan ylilääkärin nimeäminen.

Vuosilomien ja Korona-pandemian vuoksi lisätään vs. toimitusjohtajan ja johtavan ylilääkärin varahenkilöjärjestelyjä ajalle 1.7. - 31.12.2021 siten, että huomioidaan poikkeustilanteen luonne ja poikkeustilanteen aikainen työtilanne niin, että sijaiselle ei kohdistu kohtuutonta työmäärää vaan varahenkilön nimeämisessä huomioidaan myös työmäärän jakautuminen seuraavasti:

  • vs. toimitusjohtajan varahenkilöinä voivat toimia sairaala-apteekkari, vastuualuejohtaja Marja Iso-Mustajärven poissa ollessa nimetyssä järjestyksessä: vastuualuejohtajat, Velipekka Suominen, Olli Kutvonen, Mika Kähönen ja Mika Kapanen. Mikäli esitysjärjestyksessä oleva henkilö on estynyt hoitamaan viransijaisuutta, siirtyy tehtävä seuraavalle nimetylle ja paikalla olevalle henkilölle ajalla 1.7. - 31.12.2021  
  • että liikelaitoksen johtavan ylilääkärin Mika Kähösen varahenkilönä Korona-pandemian ajalla 1.7. - 31.12.2021 voivat toimia nimetyssä järjestyksessä liikelaitoksen vastuualuejohtajat Velipekka Suominen ja Olli Kutvonen. Mikäli esitysjärjestyksessä oleva henkilö on estynyt hoitamaan viransijaisuutta, siirtyy tehtävä seuraavalle nimetylle ja paikalla olevalle henkilölle.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matti Höyssä, Johtokunnan puheenjohtaja, Matti.Hoyssa@pshp.fi

Johtokunta päättää

  • että vs. toimitusjohtajan varahenkilöksi nimetään suostumuksensa mukaisesti oman viran ohella sairaala-apteekkari, vastuualuejohtaja Marja Iso-Mustajärvi ajalle 1.7. – 31.12.2021,
  • että liikelaitoksen johtavan ylilääkärin tehtäviin nimetään suostumuksensa mukaisesi oman viran ohella kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen ylilääkäri, professori, vastuualuejohtaja Mika Kähönen ajalle 1.7. – 31.12.2021,
  • että vs. toimitusjohtajan varahenkilöinä vuosilomien ja Korona-pandemian ajalla voivat toimia sairaala-apteekkari, vastuualuejohtaja Marja Iso-Mustajärven poissa ollessa nimetyssä järjestyksessä: vastuualuejohtajat Velipekka Suominen, Olli Kutvonen, Mika Kähönen ja Mika Kapanen. Mikäli esitysjärjestyksessä oleva henkilö on estynyt hoitamaan viransijaisuutta, siirtyy tehtävä seuraavalle nimetylle ja paikalla olevalle henkilölle ajalla 1.7. - 31.12.2021,
  • että liikelaitoksen johtavan ylilääkärin Mika Kähösen varahenkilönä vuosilomien ja Korona-pandemian ajalla voivat toimia nimetyssä järjestyksessä liikelaitoksen vastuualuejohtajat Velipekka Suominen ja Olli Kutvonen. Mikäli esitysjärjestyksessä oleva henkilö on estynyt hoitamaan viransijaisuutta, siirtyy tehtävä seuraavalle nimetylle ja paikalla olevalle henkilölle ajalla 1.7. – 31.12.2021.

Päätös

Hyväksyttiin.

Esteellisyys

  • Merkittiin, että vastuualuejohtaja, sairaala-apteekkari Marja Iso-Mustajärvi ilmoitti olevansa esteellisiä asiassa (HL 28 § 1 mom. 1 kohta) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.  Esteellisyys todettiin.